Аспірант кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд ХНУБА Олексій Дитюк виступив з доповіддю на міжнародному геотехнічному симпозіумі у Лондоні

Аспірант кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд ХНУБА Олексій Дитюк виступив з доповіддю на міжнародному геотехнічному симпозіумі у Лондоні

З 4 по 7 вересня 2022 р. спільнота науковців з інструментального геотехнічного моніторингу з усього світу (більше ніж 200 делегатів з різних країн світу) зібрались у Лондоні (Велика Британія) на 11th International Symposium on Field Monitoring in Geomechanics (11th ISFMG), яка приходила при підтримці міжнародного товариства International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) та технічного комітету TC220.

Асп. Дитюк О.Є. (керівник – проф. Самородов О.В.) виступив з доповіддю за результатами польових експериментальних досліджень напруженого стану пальового-плитного фундаменту будівлі ТРЦ «Нікольський» по вул. Пушкінській, 2 у м . Харкові: «EXPERIENCE OF INSTRUMENTAL MONITORING OF THE STRESS STATE FOR THE SOIL BASE – PILED RAFT FOUNDATION SYSTEM».

В рамках симпозіуму також були заплановані воркшопи та виставки, де у дружній та сприятливій обстановці, науковці мали змогу поділитись своїми досягненнями, досвідом, побудувати міжнародні зв’язки. Окрім цього, на симпозіумі підіймались питання подальшого розвитку галузі геотехнічного моніторингу у всьому світі, в тому числі оговорювалися проблеми впровадження цього напрямку у підготовку студентів-геотехніків.

Опубліковано повні тексти статей у трудах конференції, які індексуються наукометричною базою SCOPUS:

Samorodov, O. Experience of Instrumental Monitoring of the Stress State for the Soil Base – Piled Raft Foundation System: [text] / O. Samorodov, A. Ubiyvovk, O. Dytiuk, S. Tabachnikov, E. Shchuchyk // Proceedings of the 11th International Symposium on Field Monitoring in Geomechanics – Imperial College London, London, United Kingdom: 2022.