Аспірантура: акредитацію пройдено успішно

Аспірантура: акредитацію пройдено успішно

Харківський національний університет будівництва та архітектури відомий потужним науковим потенціалом, що дозволяє якісно здійснювати підготовку молодих науковців через аспірантуру, або поза її межами.

Так, нещодавно за участі Національного агентства із забезпечення якості освіти ми пройшли процедури з акредитації освітньо-наукових програм «Архітектура та містобудування» і «Будівництво та цивільна інженерія». На підставі рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи, наш університет був визнаний як заклад вищої освіти, що гідний здійснювати підготовку докторів філософії, зокрема, з числа іноземців, та навіть після завершення проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії приймати до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Даному успіху передували багаторічні традиції підготовки науково-педагогічних кадрів і наявність визначних наукових шкіл, плідна та віддана праця заступника ректора (проректора) з науково-педагогічної роботи, завідувача аспірантури, гарантів і груп забезпечення вищезазначених освітньо-наукових програм. Значний внесок у якісний розвиток аспірантури був здійснений стейкхолдерами, серед яких є і профільні заклади вищої освіти та наукові установи, і партнери-підприємства, і небайдужі до своєї Альма-матер випускники. Варто зазначити, що всебічну та постійну допомогу в організації з підготовки аспірантів здійснюють і інші структурні підрозділи університету, а численна кількість гуртків, центрів та спілок сприяють особистісному розвиту та повсякденній підтримці здобувачів.

Висловлюємо подяку експертам і галузевій експертній раді Національного агентства із забезпечення якості освіти за влучні та цінні поради щодо покращення підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Отже, не зупиняємось на досягнутому та працюємо у напрямку «зразкової».

Нагадуємо, що у вересні 2020 року пройшов успішний захист першого в Україні доктора філософії зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Наразі в університеті успішно проходять захисти зі спеціальності 051 «Економіка» в межах проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. А зі спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія» можливість проводити захисти буде навіть після 30 червня 2021 року.