Черговий крок у напрямку вивчення історії вищої школи Харківщини

Черговий крок у напрямку вивчення історії вищої школи Харківщини

У Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» вийшла у світ монографія  «Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ – начало ХХI века (воспоминания, интервью, документы)». Авторський колектив, що підготував цю монографію, представлений рядом широко відомих керівників вищої школи, заслужених професорів, які присвятили багато років свого життя вищій школі Харківщини.

Серед них Астахова Валентина Іларіонівна, доктор історичних наук, професор, ректор ХГУ «НУА» (1991-2011); Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Болотських Микола Степанович, доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, ректор Харківського інженерно-будівельного інституту (1980-2008); Мазоренко Дмитро Іванович, кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної академії аграрної освіти, Інженерної академії України, ректор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (1996-2012); Марковський Володимир Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою патологічної анатомії, проректор по науково-педагогічній роботі Харківського національного медичного університету (з 2011); Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Тацій Василь Якович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний президент Національної академії правових наук України; Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Черних Валентин Петрович, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАН України, ректор Національного фармацевтичного університету (1980-2017); Шутенко Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, академік Академії будівництва України, ректор Харківського інституту інженерів комунального будівництва (1976-2011). І ще цілий ряд чудових працівників харківського вузівського центра.

У монографії предметом дослідження прийнятий період 80-х років – початку ХХІ століття. Цей період увійшов у наш історичний побут як неоднозначний, кризовий. У монографії представлені  аналітичні статті, спогади й інтерв’ю різних  авторів про події, що відбуваються в той період у вищій школі Харківщини і перетворення. Завдяки такому підходу вдалося створити єдину у своєму роді версію колективної пам’яті й широкої панорами досвіду, інновацій, методів подолання кризи у вищій школі Харківщини за минулі чотири  десятиліття.

У харківській газеті «Время» (№ 84) від 27 жовтня 2020 р. у зв’язку  з виходом у світ монографії опублікована стаття спецкора О. Зеленіної «Университетский Харьков сквозь призму  коллективной памяти». У цій статті  опублікована фотографія передачі доцентом ХГУ «НУА» Наталею Гога монографії одному з її авторів – доктору технічних наук,  професору, академіку, ректору Харківського інженерно-будівельного інституту  1980-2008 р.р.  Миколі Болотських.

Болотських М.С. у згаданій монографії опублікував розділ,  присвячений роботі  колективу ХНУБА в цей складний період, описані конкретні заходи, які проводилися для забезпечення стабільної роботи колективу, збереження й подальшого підвищення педагогічного і наукового рівня професорсько-викладацького складу, удосконалення навчально-виховного процесу й підвищення ефективності наукових досліджень.

Випущена досить об’ємна монографія дає об’єктивне уявлення про життя вищої школи і проведених у ній  реформах в 80-і роки ХХ – початок ХХІ століття. Викладені в монографії  матеріали мають велику цінність для працівників вищої школи. Вони  корисні не тільки для розуміння одного зі складних періодів у житті вищої школи, але й для практичного  використання описаного досвіду в подальшій роботі.