Додатковий прийом до магістратури

Додатковий прийом до магістратури

Додатковий прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в строки, які визначаються приймальною комісією у межах з 01 липня по 30 листопада.

Перелік конкурсних пропозицій, за якими проводиться додатковий прийом заяв та документів, визначається приймальною комісією.

При цьому використовуються результати магістерського тесту навчальної компетентності, отримані у випадках, передбаченому Правилами, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти у передбачених  Правилами випадках.