Економічна модель розвитку ХНУБА

Економічна модель розвитку ХНУБА

Реформування вищої освіти України набуває обертів. Одним з найбільш складних викликів є нові виміри ефективності вишу, за якими буде здійснюватися його фінансування. Існує конкретна формула, за якою буде оцінюватися наша діяльність. Це суто економічний інструмент, що потребує фахової компетентності. Першим проректором з науково-педагогічної роботи Чередніком Д.Л. було ініційовано нараду з провідними фахівцями факультету економіки та менеджменту з питань розробки економічної моделі розвитку університету, що відповідає сучасним вимогам з залученням кафедр економічного блоку ХНУБА.

Надбання досвіду в цій сфері підтримується на міжнародному рівні, оскільки реформування вищої освіти в Україні здійснюється в межах Європейського простору вищої освіти. ХНУБА має конкретні передумови для цієї діяльності, оскільки в межах восьми міжнародних проектів створено потужну мережу, до якої входить понад 30 європейських вишів і організацій. У співробітництві з провідними європейськими фахівцями в галузі фінансів, економіки, бізнес – адміністрування і менеджменту створено навчальні е-комплекси в галузі HR, стійкого розвитку міст і регіонів, університетських стартапів.

Французькі партнери від фірми ЕКТІ, в якій об’єднано керівників компаній, що діляться своїм досвідом з країнами, які реформують свою освіту згідно з європейськими орієнтирами, пропонують ХНУБА свою допомогу в розвитку нових знань, вмінь та навичок. Вони планують здійснювати навчання українських фахівців у форматі очних або дистанційних курсів підвищення кваліфікації. Створення економічної моделі розвитку вишу є системоутворюючим фактором такого навчання. ХНУБА також отримав аналогічні пропозиції поза межами Євросоюзу від британських (Бакингемширський університет) і японських (Міжнародний фонд Мацумає) партнерів.

Під час проведення Чередніком Д.Л. наради, на якій були присутні завідувачі кафедр факультету економіки та менеджменту професори Аванесова Н.Е. – завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Калініченко Л.Л. – завідувач кафедри економіки, Успаленко В.І. – завідувач кафедри фінансів та кредиту, було намічено шляхи реалізації плану дій в напрямку створення економічної  моделі розвитку ХНУБА з урахуванням міжнародної підтримки, посилення міжнародних грантів університету економічною складовою, розробки міжкафедральних проектів, всебічного залучення економічної наукової спільноти до усіх сфер діяльності університету.