ХНУБА – територія ВІМ-технологій: виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрів

ХНУБА – територія ВІМ-технологій: виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрів

Сьогодні слоган «ХНУБА – територія ВІМ-технологій», який пролунав у лютому 2020 р. на регіональному семінарі «BIM-технології: досвід та перспективи впровадження», стає об’єктивною реальністю. Підтвердженням цього є результати виконання випускних кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Викладачі та студенти все більше опановують сучасні програмні комплекси, які дозволяють реалізовувати основні складові концепції інформаційного моделювання будівель (BIM).
Будівельний факультет нашого університету є флагманом у цьому напрямку і вже декілька років запроваджує BIM-технології при виконанні випускних кваліфікаційних робіт магістрів. Перша комплексна дипломна робота була зроблена здобувачами кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд Дитюком О., Капустянською Я. та Пилипчуком Д. Ними здійснено проєктування торгівельно-розважального комплексу у м. Харків, яке було виконано з використанням графічно-інформаційного моделювання в «Autodesk Revit» та конструктивних розрахунків в «SOFISTIK». В цьому році на кафедрі кількість успішно виконаних та захищених магістерських робіт з застосуванням інформаційного моделювання значно зросла. Були розроблені проєкти багатоквартирних житлових будинків зі складними інженерно-геологічними умовами здобувачами Лємзяковою Т. і Денисенко Т. та проєкти гідровузлів здобувачами Євтушенко В. і Корсак А.
На кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій в випускних роботах магістрів реалізована двостороння інтеграція «Autodesk Revit» ‒ «ЛІРА-САПР» ‒ «Autodesk Revit» з застосуванням «САПФІР-3D». Прикладом такої інтеграції є випускні роботи Панченко А. (освітній заклад в м. Одеса) та Ярмош М. (готель в м. Одеса).
На кафедрі технології будівельного виробництва з застосуванням «Autodesk Revit» виконані кваліфікаційні роботи Куліша М., Дімітрова Д., Руденко Р. та Стогнія А. В випускній роботі Стогнія А. додатково для оптимізації організаційно-технологічних рішень зі зведення багатоповерхової будівлі використовувався комплекс для візуального програмування «Grasshopper» (вбудованого в Rhinoceros).
На механіко-технологічному факультеті вперше виконано кваліфікаційну роботу магістра з застосуванням BIM-технологій здобувачем Купчинським Ю. на кафедрі фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. Він в якості концептуальної моделі для «Kharkiv Smart City» розробив фрагмент інженерної мережі водовідведення в м. Харків, використавши програмні комплекси Autodesk – «Revit», «InfraWorks 360» та «Civil 3D».
Вперше на санітарно-технічному факультеті на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергетичних ресурсів виконав кваліфікаційну роботу магістра з застосуванням BIM-технологій Квасов П. У програмному продукті «Autodesk Revit» було здійснено розробку вузлів керування системами опалення будівель та типового колекторного вузла розподілення теплоносія до квартир багатоквартирного житлового будинку. Також у роботі була розглянута і показана доцільність впровадження ВІМ-технологій у будівництві на основі використання програмного продукту «Autodesk Navisworks», який дозволяє проводити пошук перетинань інженерних систем і виправлення помилок у проєктах.
На архітектурному факультеті виконання магістерських робіт в «Autodesk Revit» найбільш активно впроваджується на кафедрі інноваційних технологій дизайну архітектурного середовища. В цьому році Холодною О. було запропоновано новітній проєкт вертикальної ферми у м. Харків, яка являє собою високоавтоматизований агропромисловий комплекс.
Важливим є факт, що більшість студентів, які застосовували елементи ВІМ-технологій, суміщали навчання в університеті з роботою у проєктних компаніях. Сьогодні фахівці такого рівня є конкурентоспроможними у світовому BIM-технологічному просторі.
Ми пишаємося нашими випускниками, які набули таких професійних сучасних навичок проєктування і у своїй подальшій діяльності зможуть гідно представляти наш заклад вищої освіти.