ХНУБА здійснює програму пільгового навчання для ветеранів АТО

ХНУБА здійснює програму пільгового навчання для ветеранів АТО

Харківський національний університет будівництва та архітектури запрошує на навчання
осіб, які мають статус
учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Прийом здійснюється:

 • для здобуття ступеню бакалавра (термін навчання 3 роки 10 місяців) – на підставі документа про повну загальну середню освіту;
 • для здобуття ступеню бакалавра за скороченою програмою (термін навчання 2 роки 10 місяців) – на підставі диплома молодшого спеціаліста.

Умови вступу:

Відповідно п.3 розділу VIII Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163:

 • Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 • Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017–2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Фінансування навчання:

 • денна форма здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти – за держзамовленням (у межах квоти 10% від місць державного замовлення) або за контрактом;
 • заочна форма здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти – за контрактом;
 • денна форма здобуття освіти на основі диплома молодшого спеціаліста – за держзамовленням на окремі спеціальності (за результатами конкурсного відбору) або за контрактом;
 • заочна форма здобуття освіти на основі диплома молодшого спеціаліста – за держзамовленням на спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (за результатами конкурсного відбору) або за контрактом.

Спеціальності, що пропонуються:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 101 Екологія
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 • 281 Публічне управління та адміністрування

 

За довідками звертатись:
61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната 324, приймальна комісія
Телефон: +38(057) 7-000-747
e-mail: pk@kstuca.kharkov.ua