Конференція трудового колективу затвердила звіт ректора Чередніка Д.Л. за 2020 рік

Конференція трудового колективу затвердила звіт ректора Чередніка Д.Л. за 2020 рік

29 січня 2021 року відбулася конференція трудового колективу Харківського національного університету будівництва та архітектури. На порядку денному конференції розглядалося питання «Звіт ректора університету Чередніка Д.Л. щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2020 р., положень статуту університету та дотримання чинного законодавства у сфері діяльності університету». Звіт ректора за 2020 рік оприлюднено на сайті університету. У своїй доповіді ректор звітував щодо підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми програмами, виконання державного замовлення, дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, науково-технічної та інноваційної діяльності університету, комерціалізації результатів прикладних досліджень, міжнародного співробітництва, дотримання умов колективного договору, Статуту університету, вимог законодавства, удосконалення управління університетом, зміцнення дисципліни (фінансово-господарської, штатно-фінансової, трудової), створення належних умов праці, своєчасності проведення розрахунків та виплат заробітної плати, виконання кошторису університету, запобігання проявам корупційних правопорушень, розвитку фізичного виховання студентів, запобігання порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та ряду інших обов’язків, визначених контрактом, Статутом та іншими нормативно-правовими актами. Було зазначено, що, незважаючи на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, університет в оперативному режимі зміг перебудувати режим роботи у нелегкий час та успішно виконувати поставлені завдання. Завершив свою доповідь ректор пріоритетними завданнями на 2021 рік.

В обговоренні звіту ректора взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Д.Ф. Гончаренко, декан архітектурного факультету О.В. Вигдорович, декан будівельного факультету О.І. Савченко.

У результаті учасники конференції трудового колективу ухвалили:  затвердити звіт ректора Чередніка Д.Л. щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України за 2020 рік; колективу університету забезпечити реалізацію викладених у звіті ректора пріоритетних завдань на 2021 рік.