Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених

Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених

В Харківському національному університеті будівництва та архітектури згідно наказу МОН від 04.07.2019 №932 відбувся перший етап Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що виконуватимуться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 2020 року.

Рішенням науково-технічної ради університету від 06 вересня (протокол №9) до участі у другому етапі Конкурсу були рекомендовані наступні проекти:

  • «Міжвідомча платформа забезпечення економічної безпеки підприємств оборонно-промислового комплексу України». Керівник – завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, д-р. екон. наук Аванесова Н.Е.
    Інформація до проекту;
  • «Комплекс організаційно-технологічних заходів підвищення експлуатаційного ресурсу каналізаційних тунелів та колекторів комунального господарства». Керівник – доцент кафедри технології будівельного виробництва, канд. техн. наук Алейнікова А.І.
    Інформація до проекту;
  • «Технологічні комплекти малогабаритного обладнання для ремонту аварійних будівельних об’єктів з підвищеною екологічною та соціальною небезпекою». Керівник – асистент кафедри механізації будівельних процесів, канд. техн. наук Чайка Д.О.
    Інформація до проекту.