Лабораторія ХНУБА – єдиний в Східній Україні науково-виробничий центр з вишукувань в будівництві

Лабораторія ХНУБА – єдиний в Східній Україні науково-виробничий центр з вишукувань в будівництві

Лабораторія ХНУБА – єдиний в Східній Україні науково-виробничий та навчальний центр з інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань в будівництві.

Лабораторія геотехнічних вишукувань кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд Харківського національного університету будівництва та архітектури (далі, Лабораторія) успішно пройшла планову переатестацію та отримала свідоцтво (№01-0074/2021 до 21.07.2024 р.) про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.
До слова, грунтова Лабораторія була створена ще у 1934 році, коли було засновано кафедру «Основ та фундаментів» та почала своє існування та становлення геотехнічна наукова школа у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ, зараз ХНУБА), яку першим очолив відомий вчений, єдиний на той час доктор технічних наук в Українській республіці колишнього СРСР за профілем кафедри, професор Федір Олексійович Бєляков.
Сьогодні, науковим керівником Лабораторії є канд. геол.-мін. наук, дійсний член та академік Академії будівництва України, почесний робітник будівництва і архітектури України, екс-перший заступник директора державного підприємства «УкрНДІІНТВ», проф. Геннадій Георгійович Стріжельчик, який має понад 100 наукових робіт, у тому числі монографії: «Зсуви Харківськой області», «Підтоплення у населених пунктах Харківської області», «Прогнозування в інженерної геологїї», «Інженерна геодинаміка України і Молдови» та інш., а також є розробником державний будівельних норм (ДБН): «Інженерні вишукування для будівництва», «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», «Захист від небезпечних геологічних процесів», «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення», «Основи та фундаменти будівель та споруд».
Лабораторія забезпечена всім необхідним обладнанням та вимірювальними приладами для якісного дослідження грунтової основи з подальшим визначенням фізико-механічних властивостей грунтів у відповідності до діючих вітчизняних та закордонних нормативних документів.

Усі співробітники Лабораторії – це штатні науково-педагогічні працівники ХНУБА, які мають вчені ступені доктора та кандидата технічних наук, а також індивідуальні сертифікати відповідальних виконавців, які необхідні для проведення професійної діяльності в будівництві. Тому, крім наукової та навчальної роботи, Лабораторія за госпдоговорами виконується весь комплекс інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань для будівництва, де Замовниками є як державні профільні Департаменти, так й топові приватні інвестиційно-проектно-будівельні організації Харківщини, серед яких ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», ТОВ «АВАНТАЖ», ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «СТРОЙ СІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» та ін.

З додаткової інформацією можна ознайомитися на сайті кафедри ГПГС  gps.kh.ua