Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»

Міжнародний  науково-практичний семінар  «Інновації   та   традиції   у   мовній   підготовці   студентів»

8 грудня 2020 року в Харківському національному університеті будівництва та архітектури пройшов Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», організований кафедрою української мови та мовної підготовки іноземних громадян на чолі з проф. Креч Т.В.
У рік 90-річчя університету кафедра 15 разів зібрала науковців та викладачів на цю вже традиційну щорічну зустріч. У роботі семінару взяли участь 116 представників із 4 країн – України, Грузії, США, Нігерії.
На семінарі були представлені 27 вишів, 2 загальноосвітні та 1 дошкільний навчальний заклад 7 міст нашої країни: Києва (КМУ, КНУМК), Дніпра (ДНУ імені Олеся Гончара), Миколаєва (МНАУ, ЧНУ ім. Петра Могили, технолого-економічний коледж МНАУ, ЗОШ «Гіпаніс-ЕОС), Одеси (ОНУ імені І.І. Мечнікова, ОНМУ), Полтави (УМСА, ПДАУ), Сум (СДУ) та Харкова (ХНУБА, ХНАДУ, ХНУ імені В.Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», ХДАФК, ХНМУ, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, УкрДУЗТ, ХНУРЕ, ХНАУ імені В.В. Докучаєва, НФаУ, НАНГУ, ХНУПС імені Івана Кожедуба, комунальний заклад «ХГПА» Харківської обласної ради, ХНЕУ, ХНАУ «ХАІ», КЗ ДНЗ №22).

У зв’язку з епідемічною ситуацією в країні та карантинними заходами в Харкові засідання семінару пройшло у форматі відеоконференції на платформі Zoom. До відеоконференції приєдналися 26 учасників.
Учасників семінару привітав ректор Харківського національного університету будівництва та архітектури, професор Д.Л. Череднік. Було заслухано привітання співорганізаторів семінару – звернення професора російської мови та слов’янського мовознавства А.І. Даниленка (університет «Пейс», м. Нью-Йорк) та доктора філологічних наук, професора Міжнародної науково-практичної організації філологів ISPOP «West–East» («Захід¬–Схід») З.К. Адамія (м. Руставі, Грузія).
На пленарне засідання було винесено доповіді д-ра філол. наук, проф З.К. Адамія (ISPOP «West–East», Грузія), д-ра пед. наук, проф. Г.В. Онкович (КМУ), канд. філол. наук А.Д. Онкович (КНУКМ), д-ра філол. н., проф. О.І. Панченко (ДНУ імені Олеся Гончара), канд. філол. наук, проф. Т.В. Креч та канд. філол. наук, доц. І.В. Мілєвої (ХНУБА), канд. філол. наук, доц. О.О. Литвиненко (НФаУ, м. Харків), канд. філол. наук, доц. І.Ю. Соїної (ХДАФК), канд. філол. наук, доц. Н.М. Божко (ХНАДУ), канд. філол. наук, доц. Н.О. Опришко (ХНАДУ), канд. філол. наук, доц. Т.М. Лагути та канд. філол. наук, доц. О.М. Вержанської.
Доповіді учасників дискусійних платформ було присвячено таким актуальним темам, як викладання української мови та відбиття сутнісних соціокультурних процесів, лінгвокультурологічні проблеми викладання української, англійської та російської мов як іноземних у полікультурному середовищі, лінгвометодичні проблеми навчання української, англійської та російської мов як іноземних та їх викладання носіям мови, інші актуальні питання. Найактуальнішою темою доповідей стали методи та засоби дистанційної освіти й особливості організації освітнього процесу в умовах карантину.

Зав. кафедри української мови та
мовної підготовки іноземних
громадян Т.В. Креч