Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»

Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів»

7 грудня 2021 року в онлайн форматі на платформі ZOOM відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», який вже став традиційним для кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян.

Особливу подяку хочемо висловити заступнику ректора (першому проректору) з науково-педагогічної роботи Бугаю Володимиру Сергійовичу за вітальне слово учасникам семінару. З теплими вітальними словами до присутніх також звернулась Зоя Костянтинівна Адамія (професор, Міжнародна науково-педагогічна організація філологів «Захід-Схід» ISPOP (г. Тбілісі, Грузія)).

У семінарі розглядалися лінгвокультурологічний, лінгвометодичний та соціолінгвістичний аспекти навчання мов у закладов вищої освіти. Дуже цікаві доповіді та презентації наших колег з Київа – КМУ, КНУКіМ, Харкова – ХНУБА, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, ХНАДУ, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ХНМУ, НТУ «ХПІ», УкрДУЗТ, ХНУРЕ, ХДАФК, НАНГУ, Одеси – ОНУ ім. І. І. Мечнікова, Дніпра – ДНУ ім. О.Гончара, Сум – СДУ, Полтави – ПДМУ, Кривого Рога – КНУ привернули увагу присутніх та визвали жваву дискусію.

Щиро дякуємо всім учасникам семінару.

Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян