Модернізація і розвиток інфраструктури ХНУБА

Модернізація і розвиток інфраструктури ХНУБА

В листопаді минулого року в університеті розпочалась реалізація ще одного потужного проекту, направленого на модернізацію і покращення матеріально-технічної бази, а також на створення позитивного іміджу ХНУБА як всередині університету, так і за його межами.

На засіданні Вченої Ради університету 31 січня 2020 року перший проректор з науково-педагогічної роботи Череднік Д.Л. презентував перший крок в цьому напрямку. Проект був підтриманий і схвалений членами Вченої Ради.

І сьогодні вже здійснюється повна реконструкція аудиторії № 418 головного корпусу (вул. Сумська, 40). Вона передбачає не тільки ремонт 260 м2 площі, сучасний дизайн, обладнання приміщення проекторами, відео і аудіосистемою, системою клімат-контролю, а й забезпечення кожного навчального місця виходом в мережу інтернет, планування приміщення з розподілом на лекційну зону (270 студентських місць), тьюторську зону (5 викладацьких місць) та інтерактивну зону (18 місць), що складає загалом майже 290 місць. Цей проект знаходиться в сфері відповідальності першого проректора з науково-педагогічної роботи Чередніка Д.Л., який наразі має конкретний план реконструкції, кошторис, список необхідного обладнання та узгоджений дизайн.

Завдяки спонсорській підтримці Харченка О.М. – голови наглядових Рад ВАТ «Трест Житлобуд-1» і ХНУБА, а також наших колег-випускників Арутюнова В.А – голови правління ВАТ «Трест Житлобуд-1» та Калініченка О.В.- заступника голови правління ВАТ «Трест Житлобуд-1» проект реалізовується швидкими темпами. Вже до кінця поточного семестру ми отримаємо сучасне приміщення, де можна буде гідно проводити не тільки лекційні заняття для студентів, а й тренінги, майстер-класи, конференції і зустрічі з нашими вітчизняними та іноземними партнерами.