Наукова робота студентів кафедри БЖтаІЕ

Наукова робота студентів кафедри БЖтаІЕ

 ВІТАЄМО

студентів кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, які в осінньому семестрі брали активну участь в конференціях українського та міжнародного рівня, одержали сертифікати та відзнаки і опублікували результати науково-дослідних робіт в збірниках конференцій

  • VI Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учених «Галузеві аспекти екологічної безпеки» присвячена 90 річниці створення ХНАДУ: Авдієнко Ірина (студентка групи Е-42, отримала диплом переможця ІІ ступеня), Дундукова Ірина (група Е-21), Геммі Лейла (група Е-21) та Ковальова Анастасія (група Е-31).
  • ХVI Всеукраїнських наукових Таліївських читання в Каразінському навчально-науковому інституті екології – Авдієнко Ірина (група Е-42).
  • VIII Міжнародній конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Авдієнко Ірина (група Е-42), Грінка Єлизавета (група Е-42), Ліпіна Ельвіра (Е-42), Колодяжний Дмитро (група Е-31), Шумейко Дарина (група Е-42), Калінкіна Марія (Е-42) та Ковальова Анастасія (група Е-31).

 

Сертифікати, які отримали студенти кафедри БЖтаІЕ

 

Авдієнко Ірина виконала науково-дослідну роботу з визначення складу завислих речовин в стічній воді фабрики з переробки макулатури для встановлення рівня екологічної небезпеки, створюваної цим підприємством, і отримала диплом переможця ІІ ступеня за наукові досягнення.

 

Сертифікати, які отримали студенти кафедри БЖтаІЕ

 

Студенти кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, які в осінньому семестрі брали активну участь в конференціях

 

Студенти кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, які в осінньому семестрі брали активну участь в конференціях

 

Збірки науково-технічних праць, в яких опубліковано роботи здобувачів освіти кафедри БЖтаІЕ