Наукові досягнення кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян

Наукові досягнення кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян

Викладачі кафедри взяли участь  у роботі VIII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти та науки» («Current Issues of Education and Science» (Рига, Латвія – Харків, Україна), яка відбулася онлайн 10 – 11 листопада 2020 року.
Організатори конференції – Міністерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров’я України; НДІ ХОГОКЗ (Україна); Psychosomatic Institute (Польща); ArgIQ (Аргентина); Nêmeton Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Saúde (Бразилія); «Өрлеу» БАҰО АҚ (Казахстан); Simcord Information Services (Латвія) та ін.
Проф. Креч Т.В., ст. викл. Бєлікова О.В., ст. викл. Дитюк С.О. виступили з доповіддю на актуальну тему «Особливості прояву булінгу в сучасному студентському середовищі».
У серпні – жовтні 2020 року завідувачка кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян проф. Креч Т.В. та доц. Мілєва І.В. успішно пройшли стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія)  за темою «Організація навчального процесу в галузі педагогічних наук в Україні та країнах ЄС». За результатами стажування   ними було опубліковано статтю «Формування мовної особистості в умовах спорідненого білінгвізму» у збірнику наукових статей «Organization of Educational Process in the Field of Philological Science in Ukraine and EU Countries» (Венеція, Італія, 2020).