Науково-методична конференція ХНУБА відбудеться 7-9 квітня 2020 року

Науково-методична конференція ХНУБА відбудеться 7-9 квітня 2020 року

75-та науково-методична конференція “Модернізація вищої освіти в Україні та проблеми управління якістю підготовки фахівців у технічному університеті” (присвячена 90-річчю Харківського національного університету будівництва та архітектури) відбудеться 7-9 квітня 2020 року.

У зв’язку з тим, що організаційними заходами для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 передбачено обмеження на проведення масових заходів, у тому числі конференцій, Оргкомітетом конференції прийняте рішення про проведення 75-тої науково-методичної конференції у заочному форматі.

Конференція буде проведена згідно з програмою. Учасникам конференції необхідно до 6 квітня 2020 року надіслати тези доповідей (1 сторінка) або статті (5 сторінок), оформлені за вимогами, на електронну адресу: nmv@kstuca.kharkov.ua.

Статті будуть надруковані у матеріалах конференції (тези доповідей публікуватися не будуть). Відповідальність за зміст матеріалу, додержання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право на відхилення матеріалів, які не відповідають тематиці конференції, подані пізніше встановленого терміну, оформлені з порушенням зазначених вимог, виявлено факт академічного плагіату.

За матеріалами конференції буде видана колективна монографія «Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті» (випуск четвертий).