Навчальна практика майбутнiх гiдробудiвельникiв зi спецiальностi 192 "Будiвництво та цивiльна iнженерiя"

Навчальна практика майбутнiх гiдробудiвельникiв зi спецiальностi 192 "Будiвництво та цивiльна iнженерiя"

Вперше на об’єктах Київської ГЕС та ГАЕС проведено практику для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Гідротехнічне будівництво»

Базою навчальної практики було обрано інжинірингову компанію – ТОВ «СПЕЦІАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ» (ТОВ «СТМ, м.Київ), що спеціалізується на комплексних системах технологічного моніторингу відповідальних будівельних об’єктів.
Рисунок 1 – Група Г-26 біля офісу ТОВ «СТМ» (м. Київ)

Безпосередніми завданнями практики ставились задачі ознайомлення з технологіями систем автоматизованого контролю гідротехнічних споруд (АСК ГТС) та автоматизованою системою постійного моніторингу зміщень споруд (СПМЗС) на етапах проектування, впровадження, пусконалагоджування та введення в експлуатацію.

Спочатку було проведено загальне ознайомлення з продуктами, послугами та технологіями систем автоматизованого технологічного моніторингу; що представляє компанія ТОВ «СТМ».

Рисунок 2 – Ознайомлення з продуктами ТОВ «СТМ»

Далі було проведено ознайомлення з робочою документацією автоматизованої системи контролю гідротехнічних споруд Київської ГАЕС.

Рисунок 3 – Ознайомлення з автоматизованою системою контролю гідротехнічних споруд

Автоматизована система контролю гідротехнічних споруд (АСК ГТС) ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними об’єктами.
АСК ГТС є відкритою системою для отримання, попередньої обробки, передачі, кінцевої обробки, зберігання, а також відображення інформації про стан гідротехнічних споруд. Система дає змогу розв’язувати задачі перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання та використання ресурсів.
Для ознайомлення зі складовими частинами, обладнанням та принципом роботи АСК ГТС здобувачами було відвідано лабораторію ТОВ «СТМ» де було представлено зразки вимірювальної апаратури як промислового, так й власного виробництва, а також представлено зразки мультиплексорів власного виробництва.

Рисунок 4 – Ознайомлення з обладнанням АСК ГТС

Рисунок 5 – Презентація комплексної програми «Титан»

Здобувачам також було презентовано власну програму «Титан», що призначена для автоматичного вимірювання параметрів, які характеризують технічний стан споруд підвищеної складності та небезпеки, таких як: мости, тунелі, ГЕС, ГАЕС, АЕС, висотні споруди тощо, для обробки, збереження і візуалізації результатів цих вимірювань. До слова, ліцензію програми «Титан» надано ХНУБА для навчання здобувачів.
У рамках програми практики здобувачами було відвідано верхню водойму Київської ГАЕС, детально розглянуто приклади розміщення технічного обладнання, датчиків та технічних майданчиків збирання даних.


Рисунок 6 – Київська ГАЕС

Рисунок 7 – Огородження верхньої водойми Київської ГАЕС

Рисунок 8 – Кільцева доріжка навколо верхньої водойми Київської ГАЕС

Рисунок 9 – Технічний майданчик збирання даних

Рисунок 10 – Приклад розміщення датчика в тілі огороджувальної дамби верхньої водойми Київської ГАЕС

Рисунок 11 – На березі Київського моря

Керівником практики є к.т.н., доцент кафедри ГПГС Пальченко Олег Леонідович.
Щіра подяка за підготовку практики, фінансування та сприяння її проведення керівникам ТОВ «СТМ» Щучику Едуарду Степановичу та Кухтарову Сергію Андрійовичу.