Нова Рада. Новий голова. Нові перспективи

Нова Рада. Новий голова. Нові перспективи

26 червня відбулася конференція трудового колективу університету, під час якої 158 делегатів від підрозділів університету обирали новий склад Вченої ради. Вчена рада Харківського національного університету будівництва та архітектури є колегіальним органом управління університету, який утворюється строком на п’ять років та  склад якого затверджується наказом ректора.

Рішенням делегатів був одноголосно створений колектив, який здатен визначати стратегію i перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та iнновацiйної дiяльностi Університету. До складу увійшли також представники студентства та молоді університету, завдяки їм загальна кількість членів Ради –  70 осіб. Присутній на конференції ректор Череднік Димитрій Леонідович безпосередньо на зборах  затвердив  наказом новий склад Вченої ради та надав їй офіційного статусу.

Одразу після закінчення конференції Вчена рада зібралася на першу  зустріч з єдиного питання порядку денного – виборів нового голови. Калініченко Людмила Леонідівна – завідувач кафедри економіки, Буряк Олександр Петрович – завідувач кафедри основ архітектури та Самородов Олександр Віталійович – завідувач кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд запропонували обрати головою Вченої ради ректора університету.  Після процедури таємного голосування,  яку бездоганно (при складних умовах карантину) провела лічильна комісія на чолі з деканом механіко-технологічного факультету Кулаєнком О.О., головою Вченої ради університету обрано ректора Чередніка Димитрія Леонідовича.

Висловлюємо слова подяки за керівництво попереднім складом Ради проректорові з науково-педагогічної роботи  Гончаренку Дмитру Федоровичу!

Дякуємо за підготовку непростих заходів з «введення в дію» нової Вченої ради вченому секретареві університету Бабівській Інні Анатоліївні!

Бажаємо новій Вченій раді та її голові – правильних рішень та творчих успіхів!