Онлайн День відкритих дверей

Онлайн День відкритих дверей

Виступ ректора університету "ХНУБА - історія та сьогодення"

Виступ відповідального секретаря приймальної комісії "Інформація про умови вступу до університету у 2022 році"

Посилання на онлайн-спілкування з представниками факультетів та кафедр

Онлайн спілкування з представниками факультетів та кафедр буде проводитися засобами Google Meet. Початок зустрічей 30 січня 2022 року за графіком наведеним нижче.

Будівельний факультет – початок о 10-00 Спеціальності: 161 Хімічні технології та інженерія; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Факультет інформаційних технологій, інженерії та управління – початок о 10-30 Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет інформаційних технологій, інженерії та управління – початок о 11-00 Спеціальності: 101 Екологія; 122 Комп’ютерні науки; 126 Інформаційні системи та технології; 133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Архітектурний факультет – початок о 12-00 Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Інформація про спеціальності університету

Спеціальності 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціальність 075 Маркетинг

Спеціальність 101 Екологія

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 191 Архітектура та містобудування

Спеціальності будівельного факультету: 192 Будівництво та цивільна інженерія та 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (теплогазопостачання і вентиляція)

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (кафедра Будівельних композиційних матеріалів і технологій)

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання, водовідведення)

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Поширенні запитання-відповіді щодо вступу на бакалаврат

Як мені дізнатися, ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?
Перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів для вступу, а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти перелік конкурсних предметів є в додатку 4 до Правил прийому.
Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?
Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету;
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/). 

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи, в загальну кількість не враховуються.

УВАГА! У разі виникнення проблем із: реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет, розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП “Інфоресурс” (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема, додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО у передбачених Умовами випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?
Правилами прийому не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки.
Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2022 року для вступу до ЗВО?
У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?
Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. (https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/).

Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями?
Так, ви можете навчатися за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами навчання в університеті, за умови, що тільки одна з них за державним замовленням.
Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Кількість заяв на контрактну форму навчання не більше 20.

Чи встановлюється мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?
Для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі ПЗСО встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 125 балів.

Також для вступників на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі повної загальної середньої освіти встановлено мінімальний КОНКУРСНИЙ БАЛ 140.

Коли у 2022 році будуть вступні іспити (замість ЗНО) та творчі конкурси?
У 2021 році вступні іспити та творчі конкурси для вступників, які бажають вступати на бюджетні місця проводитимуться з 01 до 13 липня. Кожен виш проводитиме такі конкурси у два та більше потоків, щоб вступники мали більше можливостей для вступу у разі збігу дат проведення цих випробувань. Для тих, хто вступатиме на контракт, буде проводитися додатковий потік творчого конкурсу з 17 по 22 липня.

Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право та як ним скористатися?
Сільський коефіцієнт (СК) — це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту у закладі освіти, що знаходиться на території села. СК дорівнює 1,02 (1,05 — для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207). Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом із паперовою заявою.
Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?
Галузевий коефіцієнт (ГК) — це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави.

ГК дорівнює:

 • 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • 1,00 в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Якщо я подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрактне місце?
Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням», то вам буде запропоноване контрактне місце.

Якщо у Вас залишилися питання Ви можете надіслати їх на адресу приймальної комісії: pk@kstuca.kharkov.ua