Опублікована монографія «Construction and restoration of Orthodox churches»

Опублікована монографія «Construction and restoration of Orthodox churches»

У видавництві «Раритети України» вийшла в світ монографія «Construction and restoration of Orthodox churches» / «Будівництво та відновлення православних храмів», авторами якої є проєктанти, будівельники та науковці, життєдіяльність яких безпосередньо пов’язана з Харківським національним університетом будівництва та архітектури в різні роки. Дана наукова праця опублікована двома мовами: англійською та українською.

До колективу авторів увійшов відомий не лише в Україні, а й за її межами, проєктант, дійсний член Української академії архітектури, випускник архітектурного відділення Харківського інженерно-будівельного інституту 1966 року ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Павло Георгійович. Він є творцем понад 50-ти проєктів сакральних будівель, домінуюча частина яких – православні храми. Варто зазначити, що його архітектурні проєкти церков неодноразово були переможцями конкурсів різного рівня значущості.

Ще одним співавтором є голова наглядової ради Харківського національного університету будівництва та архітектури та голова наглядової ради АТ «Трест Житлобуд-1», заслужений будівельник України – ХАРЧЕНКО Олександр Михайлович, під керівництвом якого у нашому місті були збудовані православні святині, які приваблюють погляди як харків’ян, так і гостей міста.

До написання монографії також долучився кандидат технічних наук, заслужений будівельник України, генеральний директор ТОВ «Стальконструкція» ЄВЕЛЬ Сергій Михайлович. Завдяки його професіоналізму та значному досвіду було збудовано та відновлено декілька православних храмів Харкова та області, які стали культурними осередками регіону.

Монографія підготовлена за загальною редакцією кандидата технічних наук, завідувача аспірантури Харківського національного університету будівництва та архітектури Лихограй Вікторії Вікторівни, авторки багаточисленних статей, які присвячені розробці організаційно-технологічних рішень будівництва та відновлення православних храмів.

Очільником даного авторського колективу став проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету будівництва та архітектури доктор технічних наук ГОНЧАРЕНКО Дмитро Федорович, до здобутків якого належать публікації, що присвячені технології відновлення православних храмів.

Дана монографія охопила значний сектор питань щодо будівництва та відновлення православних храмів: канонічні та нормативні вимоги, історичні та сучасні будівельні матеріали та методи виконання робіт, будівництво та відновлення сакральних будівель, а також практичний досвід і наукові дослідження в області будівництва храмів.

Високоякісний ілюстративний матеріал у повній мірі відображає та доповнює текстову частину. У монографії присутні ескізні малюнки, проєктні креслення, світлини, які сприяють більш чіткому сприйманню матеріалу та заохоченню читача до опановування нових знань.

Якщо монографія «Construction and restoration of Orthodox churches» / «Будівництво та відновлення православних храмів» за загальною редакцією Вікторії Лихограй Вас зацікавила, то запрошуємо на її презентацію. За подробицями проведення заходу слідкуйте на веб-сайті та інформаційних стендах університету.

Книга також є у вільному доступі у бібліотеці Університету.