Як подати оригінали для зарахування

Як подати оригінали для зарахування

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати документи до приймальної комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Для зарахування за державним замовленням документи подаються у наступні терміни:

  • для зарахування на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – не пізніше 18.00 години 02 вересня;
  • для зарахування на рівень бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра – не пізніше 18:00 години 07 вересня;
  • для зарахування на рівень магістра – не пізніше 18.00 години 24 вересня.

Вступники, які не отримали рекомендації для зарахування за державним замовленням, можутьподавати документи для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Вступники, зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення, відповідно розділу ХІ Правил прийому.

Подання оригіналів для зарахування

Виконання вимог для зарахування передбачає особисте подання до приймальної комісії Університету документів, а також укладання Договору про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

У разі неможливості особистого подання документів у визначені терміни, можливе надсилання сканованих копій (фотокопій) документів з накладанням на файли кваліфікованого електронного підпису вступника у форматі CAdES (дані та підпис зберігаються в окремих файлах), на електронну адресу приймальної комісії pk@kstuca.kharkov.ua. У темі листа необхідно вказати: “Оригінали документів для зарахування вступника …”.

Кваліфікований електронний цифровий підпис можна за декілька хвилин безкоштовно отримати на сайті Приват24.

Особи, які надішлють скановані копії документів для зарахування, повинні впродовж трьох місяців після початку навчання надати до приймальної комісії оригінали документів (особисто або поштовим відправленням) та підписати Договір про навчання. У противному випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Перелік документів, які подаються для зарахування:

  • заява на вступ (роздруковується з особистого кабінету вступника, дозаповнюється та підписується), подається якщо є можливість її роздрукувати;
  • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • копія паспорта;
  • копія військово-облікового документа (тільки для юнаків; для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), якщо такого документа немає, вступник повинен надати письмове зобов’язання здійснити оформлення військово-облікового документа впродовж шести місяців від початку навчання, в якому вказати свої П. І. Б., факультет, освітню програму, написати, що попереджений про відрахування з числа студентів у разі ненадання військово-облікового документа до Університету, поставити дату та підпис;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання;
  • копія довідки про присвоєння коду РНОКПП;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.