Про подання заяв за результатами спеціально організованої сесії НМТ

Про подання заяв за результатами спеціально організованої сесії НМТ

Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо особливостей вступу за результатами спеціального організованої сесії національного мультипредметного тесту.

Чи будуть надаватися бюджетні місця на спеціально організовану сесію з НМТ, якщо вступник не має спеціальних умов вступу?

Відповідно до абзаців першого та шостого пункту 8 розділу VIII Порядку: «Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цим Порядком, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення: ….вступники, які брали участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності подають документи у визначені Міністерством освіти і науки України строки та отримують рекомендацію до зарахування в разі отримання конкурсного бала, який був достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць;…». Таким чином, бюджетні місця за результатами спеціально організованої сесії НМТ, якщо вступник не має спеціальних умов вступу, можуть бути надані за таким алгоритмом:

1. Вступник подає заяву для участі у конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію у встановлені для подання заяв для участі в конкурсному відборі за результатами НМТ (ЗНО) на місця державного (регіонального) замовлення строки (зокрема, для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра до 18:00 23 серпня), з вказанням в електронному кабінеті окремої категорії 143 «вступники, які планують брати участь у вступній кампанії за результатами спеціально організованої сесії національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності».

Заяви вступників, які подані в межах додаткового набору вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, у цьому контексті не розглядаються.

2. Вступник отримує рекомендації для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Якщо рекомендація на контракт не була надана, то вступник не зможе претендувати на переведення на бюджетне місце за відповідною конкурсною пропозицією.

3. Вступник успішно складає НМТ на спеціально організованій сесії (не менше 100 балів за кожний предмет) та отримує результати в особистому електронному кабінеті.

4. Якщо конкурсний бал вступника, розрахований за результатами спеціально організованої сесії НМТ, є достатнім для вступу на місця державного (регіонального) замовлення при адресному розміщенні бюджетних місць (тобто, конкурсний бал вступника більше прохідного бала, визначеного при адресному розміщенні для відповідної конкурсної пропозиції) за заявою з найвищою пріоритетністю, в закладі вищої освіти є вакантні місця державного замовлення за відповідною спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) або додаткове місце надане державним замовником, то має бути завершене оформлення вступника на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб з наступним переведенням на місця державного замовлення.

У разі неможливості переведення вступника на бюджетне місце за заявою з найвищою пріоритетністю така процедура повторюється за заявами з нижчими пріоритетностями.