Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу до магістратури

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу до магістратури

У зв’язку з продовженням карантину Міністерством освіти і науки України змінено порядок і терміни реєстрації вступників на освітній рівень магістра для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ).

Реєстрація на ЄВІ відбуватиметься з 12 травня до 5 червня 2020 року у режимі онлайн.

Для реєстрації на ЄВІ вступник у термін з 12 травня по 4 червня 2020 року повинний надіслати на офіційну електронну адресу приймальної косісії pk@kstuca.kharkov.ua скановані копії (фотокопії):

Cкановані копії (фотокопії) надаються окремими файлами.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю), дату народження, серію та номер документа, що посвідчує особу, і номер облікової картки платника податків (за наявності).

Під час реєстрації вступника для складання ЄВІ представником приймальної комісії буде здійснена перевірка надісланих документів. Якщо під час перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі або надіслала неповний (або неякісний) комплект документів, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Після реєстрації вступника для складання ЄВІ на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано електронну копію екзаменаційного листка. Вступник має перевірити інформацію, зазначену у копії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується у в журналі видачі екзаменаційних листків. В окремих випадках (вступник отримав освіту у минулих роках та мешкає у іншому місті) оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у анкеті.

Для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, додаткові вступні випробування проводитися не будуть.

Консультації з питань реєстрації вступників на освітній рівень магістра для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводяться:

  • електронною поштою: pk@kstuca.kharkov.ua;
  • за телефоном: +38(098)694-69-65.