Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу до магістратури

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу до магістратури

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ) відбуватиметься з 11 травня до 03 червня 2021 року.

Приймальна комісія університету здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра (далі ‒ вступник) (особиста реєстрація) та дистанційно (дистанційна реєстрація).

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом:

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок заповнення);
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).
2. У разі особистої реєстрації:

Зверніться до приймальної комісії університету (головний корпус, вул. Сумська, 40, 3-й поверх, кімната 324) у робочі дні з 9-00 до 15-00.

2. У разі дистанційної реєстрації:

Надішліть на офіційну електронну адресу приймальної комісії pk@kstuca.kharkov.ua скановані копії (фотокопії):

 • заповненої та підписаної заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням вимог норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117); сканована копія однієї фотокартки надається у файлі формату jpg або png, розмір якого не більше 1 МБ;
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

Cкановані копії (фотокопії) надаються окремими файлами.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю), дату народження, серію та номер документа, що посвідчує особу, і номер облікової картки платника податків (за наявності).

Під час реєстрації вступника для складання ЄВІ представником приймальної комісії буде здійснена перевірка надісланих документів. Якщо під час перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі або надіслала неповний (або неякісний) комплект документів, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Після реєстрації вступника для складання ЄВІ на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано електронну копію екзаменаційного листка та реєстраційної картки. Вступник має перевірити інформацію, зазначену у копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

3. Отримайте екзаменаційний листок:

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті. Факт видачі фіксується у в журналі видачі екзаменаційних листків. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, додаткові вступні випробування проводитися не будуть.

Консультації з питань реєстрації вступників на освітній рівень магістра для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводяться:

 • електронною поштою: pk@kstuca.kharkov.ua;
 • за телефоном: +38(057)7000-747.