Результати творчого конкурсу

Результати творчого конкурсу

9 липня 2019 року Приймальною комісією ХНУБА оприлюднено результати творчого конкурсу для вступу на місця державного замовлення за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування, який проводився у термін з 01 по 09 липня 2019 року відповідно Графіку проведення творчого конкурсу, погодженого МОН України (лист від 19.03.2019 №27-141), та Розкладу проведення творчого конкурсу.

Нагадуємо, що відповідно п.1 роздулу 5 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році приймати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення можуть виключно особи, які успішно склали творчий конкурс у термін з 01 по 10 липня 2019 року. Особи, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть приймати участь у додатковій сесії творчого конкурсу 16-18 липня 2019 року.

Звертаємо увагу, що у разі подання вступником, який не приймав участь у творчому конкурсі з 01 по 09 липня 2019 року, заяви в якій зазначено “Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)” він не буде допущений до участі у конкурсі на місця державного замовлення.