Розробка Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки.

Розробка Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки.

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації затверджено склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області  на період 2021 – 2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період 2021 – 2027 років.

До складу Робочої групи: підгрупа №8 Житлово-комунальне господарство, інженерна інфраструктура та транспорт включено першого проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету будівництва та архітектури Чередніка Димитрія Леонідовича. Включення Чередніка Д.Л. до складу Робочої групи є цілком логічним і обґрунтованим, оскільки він вже має практичний досвід роботи як член Робочої групи з написання Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року.

Під час засідань кожна з 17 Підгруп Робочої групи повинні обговорити і визначити своє бачення з наступних питань: місія, візія, пріоритетні проблеми та шляхи їх вирішення, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, бачення стратегічних цілей, операційних цілей і завдань, які повинні увійти до тексту Стратегії.

Перше засідання підгрупи № 8 Житлово-комунальне господарство, інженерна інфраструктура та транспорт відбулося 16 січня 2020 року на базі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.