Розвиток мережі співпраці ХНУБА

Розвиток мережі співпраці ХНУБА

Просування ХНУБА на ринку освітніх послуг в межах всесвітнього ринку праці здійснюється за рахунок зв’язків, що формують міжнародну мережу співпраці. Розвиток такої мережі є стратегічною ціллю освітніх проектів, як ключового показника їх стійкості. Існуюча мережа ХНУБА включає 20 європейських вишів Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Угорщини, Греції, Польщі, Чехії, Словаччини, Хорватії, Словенії, Болгарії і 5 найбільших архітектурно-будівельних шкіл України у Харкові, Києві, Дніпрі, Одесі та Львові, а також класичні і політехнічні університети Грузії, Молдови і Білорусі. Перший проректор з науково-педагогічної роботи Д.Л. Череднік, який приймав безпосередню участь в формуванні цієї мережі, відкрив новий Азіатський вектор її розвитку. Це сталося завдяки підписанню договору з освітньою фірмою Xipey International, що дозволило включити до міжнародної мережі ХНУБА десятки Китайських вишів.

ХНУБА системно реалізує завдання розширення мережі ХНУБА на всіх рівнях. В умовах реформування вищої школи особливої важливості набувають зв’язки університетів, як один з одним, так і з освітніми, промисловими і діловими кругами, і, безумовно, з національною, регіональною і муніципальною владою. За останній час встановлено контакти з Українськими університетами, орієнтованими на співпрацю з країнами тихоокеанського басейну, що дає можливість ХНУБА підтримувати стійку співпрацю з МОН, ректорами і проректорами університетів: Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, Національного університету “Львівська політехніка”, Київського національного університету технології і дизайну, Львівської національної академії мистецтв, Львівського торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національного аерокосмічного університету ім. М.Е. Жуковського “Харківський авіаційний університет”, Харківського національного університету мистецтв.

Завдяки активним діям на регіональному і муніципальному рівнях мережа ХНУБА поповнилася потужними партнерами, як з професійної, так і з освітньої сфери. Це – провідні фахівці будівельних, проектних та наукових організацій міста, що входять до груп з розробки Стратегії розвитку м. Харкова і Харківської області на період 2020-2027 років. Був підписаний меморандум про взаємодію у широкому спектрі питань з Асоціацією «Регіональне будівництво», до якої входять 26 провідних будівельних компаній м. Харкова. В освітній сфері укладено і підписано меморандум про співробітництво з Департаментом освіти Харківської міської ради, що відкриє двері кожного закладу середньої освіти для ефективної профорієнтаційної роботи і створення позитивного іміджу ХНУБА не тільки в м. Харкові, а й за його межами.

Побудова мережі – це кропітка праця, яка вимагає часу і не може виникнути по бажанню відразу. Для формування стійких і ефективних зв’язків необхідно заслужити довіру, а вона з’являється при безпосередньому контакті в спільній діяльності. Як результат формується репутація вишу, яка поширюється на усіх його співробітників. Дієва і ефективна стратегія дає надію на те, що ХНУБА успішно здійснить реформування відповідно до викликів сучасної освіти.