Співпраця між ХНУБА і Маскаренським університетом

Співпраця між ХНУБА і Маскаренським університетом

V. Yu. Iegupov, Ph. D, Professor, Department of Geotechnics, Underground and Hydrotechnical Structures, KNUSEA. Registered Member IAH (International Association of Hydrogeologists) and IAPG (International Association of Promoting Geoethics).

Професор кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд ХНУБА В. Ю. Єгупов був запрошений до Маскаренського університету, Маврикій, де працював як запрошений професор терміном чотири місяці.

На підставі договору про співпрацю між Харківським національним університетом будівництва та архітектури (ХНУБА) і Маскаренським університетом, Маврикій – Université des Mascareignes (UDM), професор кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд В’ячеслав Юрійович Єгупов, як один з провідних українських фахівців із інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань, прибув у якості запрошеного професора на факультет сталого розвитку та інженерної справи UDM на період з 6 березня до 5 квітня 2020 року. Однак з об’єктивних причин, термін перебування був продовжений до 3 липня.

Проф. В. Ю. Єгупов приймав участь в роботі комісії з розгляду проектів дипломних робіт студентів бакалаврату, написанні спільних статей, обґрунтуванні тем кандидатських дисертацій для аспірантів. За цей час були підготовлені: лекція – презентація для студентів і співробітників UDM про основи загальної та інженерної геології, про сучасний стан цієї науки і перспективи розвитку; спільно з др. Раджешваром Гударі були підготовлені дві наукові статті, які відправлені на 5rd International Conference on Civil Structural and Transportation Engineering (ICCSTE’ 20), Niagara Falls, Canada, а також 6th World Congress on Civil, Structural and Enviromental Engeneering (CSEE’ 21), London, England.

Крім того він взяв участь в польових геотехнічних випробуваннях місцевих ґрунтів на трьох об’єктах будівництва та в декількох лабораторних експериментах. Результати робіт використані в спільній з др. Р. Гударі книзі – підручнику «Інженерна геологія для будівельників» (англійською мовою), яка готується до друку.

 

Маскаренський університет
Проф. В. Ю. Єгупов і генеральний директор університету др. Радхахрішна Соманах
Базальтовий кар’єр
Титул лекції-презентації
Морська абразія
Базальтові брили