У ХНУБА відбулася 76 конференція «Сучасна освіта: шляхи підвищення конкурентоздатності університетів»

У ХНУБА відбулася 76 конференція «Сучасна освіта: шляхи підвищення конкурентоздатності університетів»

У ХНУБА відбулася щорічна науково-методична конференція “Сучасна освіта: шляхи підвищення конкурентоздатності університетів” у дистанційному форматі.

На конференції обговорювалися проблеми модернізації вищої освіти України та шляхи підвищення її конкурентоздатності. Зокрема, були представлені науково-методичні дослідження щодо цифрової трансформації освіти, проблем та перспектив навчання BIM-технологіям у закладах вищої освіти, академічної доброчесності, внутрішньої системи забезпечення якості освіти, сучасні підходи до формування загальних та фахових компетентностей тощо.

Значна увага доповідачів приділялася обміну досвідом з впровадження технологій дистанційного навчання з використанням LMS-платформ (Google Classroom, Moodle тощо). Дане питання набуло значної актуальності у зв’язку з пандемією, викликаною коронавірусною хворобою СОVID-19. Також були представлені дослідження з проблем міждисциплінарності як основи STEAM-навчання, креативних освітніх технологій, методик викладання окремих дисциплін, особливостей мовленнєвої підготовки тощо.

На пленарному засіданні було підведено підсумки конференції, визначено коло проблемних науково-методичних питань у сфері вищої освіти, вирішення яких сприятиме створенню інноваційного підґрунтя для ефективного розвитку освітнього процесу в ХНУБА.

Організаційний комітет конференції