Участь Кіноклубу ХНУБА у Міжвузівському науково-практичному семінарі

Участь Кіноклубу ХНУБА у Міжвузівському науково-практичному семінарі

Кіноклуб ХНУБА передбачає надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідеї медіа-грамотності у освітньо-виховний процес шляхом посилення візуалізації у змісті соціально-гуманітарних дисциплін, проведенні виховної роботи. В контексті концепції медіа-освіти, яка ставить за мету інтенсифікацію освітнього процесу та підвищення зацікавленості студентів, заняття проводяться у формі діалогу та тренінгу з використанням мультимедійних технологій. Кіноклуб співпрацює з ЗВО Харкова, зокрема із Національним аерокосмічним університетом імені М.Е. Жуковського. Так, 16 лютого 2021 року на Факультеті міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян ХАІ відбувся ХІІ Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання», де у секції «Візуальні практики в сучасному освітньому просторі» прийняли участь члени Кіноклубу ХНУБА (керівник кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Яна Миколаївна Кунденко). Студенти-іноземці представили відео-есе:

  1. Захур Аміна, ст. гр. А-25і «Проблема ідентичності особистості у сучасному суспільстві»
  2. Рахмані Ріда, ст. гр. А-25і «Проблема поваги до життя та свободилюдини у фільмі «12 років рабства».
  3. Бушра Наили, ст. гр. А-28і «Антична філософія в сучасному візуальному просторі».
  4. Саілух Каріма,ст. гр. А-26і «Філософія Ибн Сіни та сучасні проблеми боротьби з вірусом COVID».
  5. Рахбі Ніссерін. ст. гр. А-28і «Проблема необхідності філософського мислення у сучасному світі».