Успішно пройдено акредитацію ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Успішно пройдено акредитацію ОП "Фінанси, банківська справа та страхування"

21 червня 2022 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому було прийнято рішення про акредитацію освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти для Харківського національного університету будівництва та архітектури. Сертифікат про акредитацію видано строком на п’ять років!

Вітаємо гаранта освітньої програми Тохтамиш Тетяну Олександрівну, завідувача кафедри Успаленка Віталія Ілліча, науково-педагогічних працівників та допоміжний персонал кафедри фінансів та кредиту, керівництво, структурні підрозділи університету, студентську спільноту з успішним проходженням акредитації.

Під час підсумкової зустрічі експерти Національного агентства зазначили, що сильною стороною освітньої програми є академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до її реалізації. Сумлінна праця та відповідальне ставлення до справи в процесі підготовки до акредитації освітньої програми команди викладачів, здобувачів вищої освіти, структурних підрозділів, роботодавців та випускників освітньої програми стали запорукою успішного завершення цього важливого етапу.

Дякуємо за належну фахову роботу членів експертної групи та галузевої експертної ради, за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми. Колектив кафедри фінансів та кредиту, керівництво університету розуміють перспективи розвитку та удосконалення освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та вже намітили план їхньої реалізації.

Щиро бажаємо колективу кафедри фінансів та кредиту та здобувачам миру, злагоди, нових звершень та досягнень у професійній та навчальній діяльності!