Успішно пройдено акредитацію ОП "Інформаційні системи та технології"

Успішно пройдено акредитацію ОП "Інформаційні системи та технології"

27 квітня відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості освіти, на якому було підтримано рішення про успішне проходження університетом акредитації за освітньою програмою “Інформаційні системи та технології” спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології” на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Сертифікат про акредитацію видано строком на п’ять років.

Сумлінна праця та відповідальне ставлення до справи в процесі підготовки до акредитації спільної команди викладачів та студентів стали запорукою успішного завершення цього важливого етапу. Ми пишаємося нашими студентами, які проявили необхідні знання, а головне, дисциплінованість і високу відповідальність на етапі підготовки до акредитаційної експертизи.

Щиро вітаємо гаранта освітньої програми Солодовник Ганну Валеріївну, завідувача випускової кафедри Старкову Ольгу Володимирівну, науково-педагогічних працівників кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій, адміністрацію, структурні підрозділи університету, студентську спільноту з успішним проходженням акредитації та дякуємо за командну роботу, згуртованість та професіоналізм. Адже об’єктивна оцінка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу!

Дякуємо за належну фахову роботу експертної групи та галузевої експертної ради, а також за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.

Бажаємо професорсько-викладацькому колективу і студентам нових досягнень, творчих успіхів у професійній та навчальній діяльності!

Ректорат ХНУБА