Вітаємо професора кафедри фінансів та кредиту ХНУБА, докт. юрид. наук Попову Л.М. з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації з «Інтелектуальної власності та основ патентознавства»!

Вітаємо професора кафедри фінансів та кредиту ХНУБА, докт. юрид. наук Попову Л.М. з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації з «Інтелектуальної власності та основ патентознавства»!

5 грудня 2019 р. професор кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Попова Лілія Миколаївна отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за курсом «Інтелектуальна власність та основи патентознавства». Кваліфікація підвищувалась у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з 14 березня 2019 р. по 29 лютого 2019 р.

За час навчання опрацьовувались наступні теми:

  • питання інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію з ЄС;
  • авторське право та суміжні права. Економіко-правові аспекти;
  • правові та технічні способи захисту об’єктів авторського права у мережі Інтернет;
  • винаходи, корисні моделі та промислові зразки як об’єкти промислової власності;
  • засоби індивідуалізації учасників господарського обороту;
  • управління інтелектуальною власністю. Економіко-правові аспекти;
  • оцінка об’єктів інтелектуальної власності;
  • захист прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • особливості створення, охорони, передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності у цифровому просторі.

Загальний обсяг 510 ак.год/ 17 кред. ЕСТS. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Поповій Л.М. вручили директор МІПО НТУ «ХПІ», старший науковий співробітник, доктор технічних наук Паржин Юрій Володимирович та заступник директора Каменєва Тетяна Дмитрівна!

Бажаємо Поповій Л.М. творчої наснаги та ефективного впровадження отриманих знань в навчальному та робочому процесах!