Вийшов з друку підручник «Інтелектуальна власність» авторів Попової Лілії, Хромова Анатолія, Шуби Ірини

Вийшов з друку підручник «Інтелектуальна власність» авторів Попової Лілії, Хромова Анатолія, Шуби Ірини

Вийшов з друку підручник «Інтелектуальна власність», що отримав Гриф Харківського національного університету будівництва та архітектури як підручник для здобувачів вищої освіти (протокол № 6 від 30.06.2021 р.) авторів Попової Лілії, Хромова Анатолія, Шуби Ірини.

Підручник присвячений сучасному розвитку об’єктів та елементів системи охорони, захисту та управління правами на результати інтелектуальної діяльності. У ньому розкрито роль і значення розвитку інтелектуальної творчої діяльності та комерціалізації її результатів для ефективного функціонування і розвитку суб’єктів господарювання та держави в цілому.

Авторами підручника є фахівці в сфері інтелектуальної власності. Так, Попова Лілія Миколаївна є професором кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктором юридичних наук, кандидатом економічних наук, Академіком Академії адміністративно-правових наук, стипендіатом Кабінету Міністрів України, науковцем, який має низку наукових та науково-методичних напрацювань в сфері інтелектуальної власності, а також свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інтелектуальна власність та основи патентознавства».

Хромов Анатолій Володимирович – Голова Держаної архівної служби України, кандидат історичних наук, співавтор законопроєкту «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами», науковець, який має ряд наукових напрацювань щодо охорони прав на національні архівні інформаційні ресурси, доступу до ретроспективної інформації, комплектування державних архівів в умовах інформатизації та цифровізації суспільства.

Шуба Ірина Володимирівна є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри інформатики та інтелектуальної власності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», науковцем, напрямами професійних інтересів якого є цифрова трансформація та управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково-технічних розробок та трансфер технологій, має сертифікат про підвищення кваліфікації за програмами «Патенти» і «Пошук патентної інформації» Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Підручник «Інтелектуальна власність» призначений для здобувачів вищої освіти, курсантів, науковців, викладачів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємців та інших осіб, які цікавляться питаннями інтелектуальної власності. Для зручності в користуванні та наглядності підручник доповнено рисунками, схемами та прикладами, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу та сформувати у читача послідовну систему знань в сфері інтелектуальної власності. У додатках наведено зразки типових договорів щодо розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, приклади охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності визначних науковців, таких як Гончаренко Д. Ф., Бугай В. С., Редько О. Ф., Ліберман С. Л., Самородов О. В., Сироватський О. А. та ін.

Інтелектуальна власність як результат творчої, розумової діяльності людини міцно закріпилася в усіх сферах її життєдіяльності та є важливою для розвитку як особистості так і суспільства в цілому. До того ж істотні зміни, що відбулися у липні 2020 року у законодавстві в сфері інтелектуальної власності, та були обумовлені змінами у суспільстві, появою нових результатів інтелектуальної діяльності, та необхідність гармонізації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, обумовили актуальність та необхідність написання підручника «Інтелектуальна власність».