Захист випускних кваліфікаційних робіт спеціальності 072

Захист випускних кваліфікаційних робіт спеціальності 072

Захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня у дистанційному форматі
22 грудня 2020 р.

22 грудня 2020 р. на кафедрі фінансів та кредиту відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у дистанційному форматі. У складі екзаменаційної комісії були: регіональний директор Північно-Східного регіону АТ «Ідея Банк» Атаманчук Л.П.; зав. кафедри фінансів та кредиту, професор Успаленко В.І.; професор кафедри фінансів та кредиту Солодовнік О.О. та доцент кафедри фінансів та кредиту Ягольницький О.А. Секретар екзаменаційної комісії – доц. кафедри фінансів та кредиту Марченко О.В.

За допомогою платформи Zoom здобувачі та екзаменаційна комісія обговорювали результати, отримані у магістерських дипломних роботах. Такий підхід викладачами та здобувачами вищої освіти було апробовано раніше. Захист випускних кваліфікаційних робіт пройшов на високому професійному рівні.

Представлені випускні кваліфікаційні роботи цього року були виконані на реальній основі та були продовженням виконаних раніше здобувачами курсових робіт з фінансового аналізу, банківської справи та фінансів. Більшість із них є актуальними розробками для впровадження на діючих підприємствах незалежно від форми власності, розмірів та спрямованості діяльності.

Усі роботи мають практичний характер та виконані на основі фінансової звітності та інших статистичних даних діяльності підприємств та фінансових установ, де здобувачі проходили практику, а також інших підприємств, фінансова звітність яких є публічною.

Здобувачка Федоренко Н.С. отримала диплом з відзнакою та рекомендована до вступу до аспірантури.
Вітаємо з успішним захистом здобувачів вищої освіти та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності!!!