Захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання у дистанційному форматі 26-27 травня 2020 р.

Захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання у  дистанційному форматі 26-27 травня 2020 р.

26-27 травня 2020 р. на кафедрі фінансів та кредиту відбулися перші дні дистанційного захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування.

Захист кваліфікаційних робіт відбувся з використанням сучасних технологій. За допомогою  відео-конференції Zoom здобувачі та екзаменаційна комісія обговорювали результати, отримані у дипломних роботах. Такий підхід викладачами та здобувачами вищої освіти використано вперше, проте захист випускних кваліфікаційних робіт пройшов на високому професійному рівні.

Вітаємо з успішним захистом магістрів та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності!!!
Успішно пройшли екватор. Тим, у кого захист попереду – натхнення та плідної праці!