Наглядова рада ХНУБА

Положення про Наглядову раду ХНУБА (протокол №6 від 26 лютого 2016 р.) polozhennia_pro_nagliadovu_radu_khnuba
Наказ про затвердження "Положення про Наглядову раду"nakaz_pro_zatverdzhennia_polozhennia_pro_nagliadovu_radu
Склад Наглядової ради ХНУБА (протокол №6 від 26 лютого 2016 р.)sklad_nagliadovoi_radub_khnuba