Висновки акредитаційних експертиз

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Архітектура та містобудування спеціальності 191 Архітектура та містобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovok_191
Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти у Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovok-101
Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології галузі знань 19 Архітектура та будівництво другого (магістерського) рівня вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovki_194
Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки спеціальності 122 Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovki_122
Експертні висновки з акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovok_051
Висновок експертної комісії МОН України за підсумками проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" (12 "Інформаційні технології") за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 122 "Комп'ютерні науки") за першим (бакалаврським) рівнем в Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovokek
Експертні висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.06010102, 8.06010102 "Гідротехнічне будівництво" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" у Харківському національному університеті будівництва та архітектуриvisnovok_gtb_2016
Документи членів проектної групи зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"proekt_group_076
Документи членів проектної групи зі спеціальності 075 "Маркетинг"proekt_group_075