Освітні програми спеціальностей університету

Код Спеціальність Освітня програма Освітні програми за рівнями
Бакалавр Магістр Доктор філософії
51 Економіка Економіка 051-bac.pdf
051_bac_2019.pdf
051-mag.pdf
051_mag_2020.pdf
051-phd
051_phd_2020
71 Облік і оподаткування Облік і оподаткування освітня програма
72 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма освітня програма
73 Менеджмент Менеджмент 073-bac.pdf
073-bac-2019.pdf
073-bac-2020.pdf
073-mag.pdf
073-mag-2019.pdf
073-mag-2020.pdf
75 Маркетинг Маркетинг освітня програма
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076-bac.pdf
076_bac_2019.pdf
076-mag.pdf
076-mag-2019.pdf
076_mag_2020.pdf
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Публічні закупівлі 076pz_mag
101 Екологія Екологія 101-bac.pdf
101_bac_2019.pdf
101_bac_2020.pdf
101-mag.pdf
101_mag_2019.pdf
101_mag_2020.pdf
122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології) Комп’ютерні науки 122-bac.pdf
122-bac-2019.pdf
122-mag.pdf
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 126-bac.pdf
126-bac-2019.pdf
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 133-bac.pdf
133_bac_2020_2.pdf
133-mag.pdf 133-phd
133_ONP_2018
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 144-bac.pdf
144_bac_2020.pdf
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151-bac.pdf
151-bac-2019.pdf
151-mag.pdf
151_mag_2020_p.pdf
151_mag_2020.pdf
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 161-bac.pdf
161-bac-2019.pdf
161_bac_2020.pdf
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 183-phd
183_Ph_2020_
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 191-bac.pdf
191-bac-2020.pdf
191-mag14.pdf
191-mag19.pdf
191-phd
191_PhD_2020
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 192-bac.pdf 192-mag.pdf 192-phd
192_PhD_2020
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 194-bac.pdf
194_bac_2020.pdf
194-mag.pdf
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій освітня програма
281 (074) Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 281-bac.pdf
281-bac-2019.pdf
281_bac_2020.pdf
281-mag.pdf
281_mag_2020.pdf
281_mag_p.pdf