Освітні програми спеціальностей університету

Освітні програми підготовки бакалаврів
Назва спеціальності
Назва освітньої програми
Інформація про акредитацію
051 ЕкономікаЕкономікаСертифікат акредитації спеціальності
НД 2190937, дійсний до 01.07.2025
051 ЕкономікаЕкономічна логістикаСертифікат акредитації спеціальності
НД 2190937, дійсний до 01.07.2025
071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхуванняСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188662, дійсний до 01.07.2023
073 МенеджментМенеджментСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188663, дійсний до 01.07.2024
075 МаркетингМаркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188661, дійсний до 01.07.2025
101 ЕкологіяЕкологіяСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188665, дійсний до 01.07.2025
122 Комп'ютерні наукиКомп'ютерні науки Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2190938, дійсний до 01.07.2023
126 Інформаційні системи та технологіїІнформаційні системи та технологіїСертифікат про акредитацію освітньої програми 1475, дійсний до 01.07.2026
133 Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудуванняСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188667, дійсний до 01.07.2023
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2188666, дійсний до 01.07.2023
161 Хімічні технології та інженеріяХімічні технології та інженеріяСертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 14.04.2023
191 Архітектура та містобудуванняАрхітектура та містобудуванняСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188669, дійсний до 01.07.2023
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженеріяСертифікат акредитації спеціальності УД 21009600, дійсний до 01.07.2026
192 Будівництво та цивільна інженеріяБудівельні матеріали і технологіїСертифікат акредитації спеціальності УД 21009600, дійсний до 01.07.2026
192 Будівництво та цивільна інженеріяЦивільна інженерія водних системСертифікат акредитації спеціальності УД 21009600, дійсний до 01.07.2026
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво та технології будівельного інформаційного моделювання Сертифікат акредитації спеціальності УД 21009600, дійсний до 01.07.2026
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїГідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїСертифікат про акредитацію освітньої програми 1962, дійсний до 01.07.2026
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїБудівництво та експлуатація гідротехнічних споруд зеленої енергетики та річкового транспорту
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2196545, дійсний до 01.07.2024
Освітні програми підготовки магістрів
Назва спеціальності, тип програми
Назва освітньої програми
Інформація про акредитацію
051 Економіка
Освітньо-професійна
ЕкономікаСертифікат акредитації освітньої програми
УД 21006828, дійсний до 01.07.2024
051 Економіка
Освітньо-професійна
Економіка та бізнес-аналітикаСертифікат акредитації спеціальності
НД 2190939, дійсний до 01.07.2025
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна
Фінанси, банківська справа та страхуванняСертифікат акредитації освітньої програми
№3523, дійсний до 01.07.2027
073 Менеджмент
Освітньо-професійна
МенеджментСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188744, дійсний до 01.07.2024
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2188670, дійсний до 01.07.2025
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна
Публічні закупівліСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188670, дійсний до 01.07.2025
101 Екологія
Освітньо-професійна
ЕкологіяСертифікат акредитації освітньої програми
УД 21003323, дійсний до 01.07.2024
122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна
Комп'ютерні наукиСертифікат акредитації освітньої програми
УД 21006829, дійсний до 01.07.2024
133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна
Галузеве машинобудуванняСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188674, дійсний до 01.07.2023
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2188673, дійсний до 01.07.2023
191 Архітектура та містобудування
Освітньо-професійна
Архітектура та містобудування Сертифікат акредитації освітньої програми
УД 21006830, дійсний до 01.07.2024
192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-професійна
Будівництво та цивільна інженеріяСертифікат акредитації спеціальності
НД 2188746, дійсний до 01.07.2026
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітньо-професійна
Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітньо-професійна
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Сертифікат акредитації освітньої програми
УД 21006831, дійсний до 01.07.2024
281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна
Публічне управління та адміністрування
Сертифікат акредитації спеціальності
НД 2188672, дійсний до 01.07.2024
Освітні програми підготовки докторів філософії
Назва спеціальності, тип програми
Назва освітньої програми
Інформація про акредитацію
051 Економіка
Освітньо-наукова
Економіка
133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова
Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування 2018
183 Технології захисту навколишнього середовища
Освітньо-наукова
Технології захисту навколишнього середовища
191 Архітектура та містобудування
Освітньо-наукова
Архітектура та містобудуванняСертифікат акредитації освітньої програми
- 710, дійсний до 01.07.2026
192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-наукова
Будівництво та цивільна інженеріяСертифікат акредитації освітньої програми - 1232, дійсний до 01.07.2026