Публічне обговорення проєктів освітньо-наукових програм 2020

Публічне обговорення проєктів освітньо-наукових програм 2020

«Освіта повинна бути істинною, повною, ясною і міцною»
Унсур Аль-Маалі

Шановні стейкхолдери!

Час плине і все змінюється, змінюємося і ми. Ще рік потому ми б до Вас звернулись «Шановні учасники освітнього процесу», проте дане звернення навряд чи б охопило усі зацікавлені сторони, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Саме тому ми обрали термін «стейкхолдери», який увібрав у себе здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, академічну спільноту, партнерів тощо.

Отже, шановні стейкхолдери, з метою підвищення якості вищої освіти для громадського обговорення пропонуються проєкти освітньо-наукових програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, навчання за якими буде здійснюватись починаючи з 2020 року.

Зауваження та пропозиції до проєктів освітньо-наукових програми просимо надсилати протягом одного місяця з дня його оприлюднення на вказану електронну адресою з темою «ОПН доктор філософії».

Назва освітньо-наукової програмиПрізвище, ім’я, по батькові гарантаЕлектронна адреса для надсилання пропозиційДата завершення обговорення
Будівництво та цивільна інженеріяШумаков Ігор Валентиновичshumakov.hisi@gmail.com4 лютого 2020 р.
Архітектура та містобудуванняБлінова Марія Юріївнаblinova.marja@gmail.com30 червня 2022 р.
ЕкономікаЛеонов Ярослав Володимировичkafekonomika@ukr.net12 квітня 2020 р.
Технології захисту навколишнього середовищаКрот Ольга Петрівнаuch.opk@gmail.com14 червня 2020 р.