Кафедра Організації будівельного виробництва

Кафедра Організації будівельного виробництва

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра організації будівельного виробництва забезпечує виконання освітніх програм зі спеціальностей: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», тощо.

Курси дисциплін, які викладаються кафедрою, відповідають вимогам сучасної освіти та постійно удосконалюються з урахуванням досвіду провідних проектних, будівельних організацій, сучасних досягнень науки і техніки, світових інноваційних технологій. Збільшується використання учасниками освітнього процесу комп’ютерних технологій. Успішно впроваджуються змішані форми навчання (поєднання аудиторних занять з онлайн-технологіями).

Кафедра співпрацює з багатьма будівельними і проектними організаціями, які забезпечують проведення виробничих та проектних практик здобувачам вищої освіти, надають інформацію для виконання випускних кваліфікаційних робіт, впроваджують результати наукових розробок кафедри, здійснюють працевлаштування випускників.

Кафедра забезпечує поєднання навчання і наукових досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти. Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки студентів, в межах діяльності яких здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації наукових тем кафедри.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

– інноваційний розвиток будівельного комплексу України в умовах європейської інтеграції;

– стратегія інноваційного управління в проектуванні та будівництві;

– підвищення організаційно-технічного рівня будівництва в Україні;

– інформаційне моделювання (ВІМ) та оцінка ефективності інвестиційних будівельних проектів;

– розвиток комплексного інжинірингу для підвищення якості управління інвестуванням будівельними проектами.

Сьогодні на кафедрі працюють 9 кваліфікованих викладачів, серед яких 1 професор, 7 доцентів і 1 старший викладач. Науково-педагогічні працівники кафедри входять до Вченої ради університету, Вченої ради будівельного факультету, методичної комісії будівельного факультету, робочих груп з підготовки матеріалів до ліцензування та акредитації спеціальностей та освітніх програм.

СКЛАД КАФЕДРИ

Гольтерова Тетяна Анатоліївна
Гольтерова Тетяна Анатоліївна
Завідувач кафедри ОБВ, доцент
Савченко Олександр Іванович
Савченко Олександр Іванович
Декант будівельного факультету, доцент

Контактна інформація

Адреса кафедри і контактні телефони: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, тел. 706-17-84
Сайт кафедры: osp.pp.ua
E-mail:osp.hnuba@gmail.com