ОПП "Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій" (магістри)

Обговорення ОПП

Розпочато обговорення освітньо-професійної програми “Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій”, яка підготовлена робочою групою кафедри “Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Обговорення 2

Розпочато обговорення проекту освітньо-професійної програми “Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій” в редакції 2021 року, яка підготовлена робочою групою кафедри “Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”

Відгуки та пропозиції стосовно освітньо-професійної програми просимо надсилати на електронну пошту гаранта освітньої програми проф. кафедри геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд, д.т.н., доц. Мозгового Андрія Олексійовича , e-mail: andrii.mozghovyi@kstuca.kharkov.ua

Результати анонімного опитування здобувачів ОП

 

Листи роботодавців