ОПП "Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій" (магістри)

Обговорення ОПП

Розпочато обговорення освітньо-професійної програми “Будівництво та експлуатація річкових гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій”, яка підготовлена робочою групою кафедри “Геотехніки, підземних та гідротехнічних споруд” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Анкетування здобувачів