ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" (бакалаври)

Обговорення ОПП

Обговорення від 24.11.2020

24 листопада 2020 року відбулася зустріч зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що реалізується на кафедрі фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури. У зустрічі, яка проходила в онлайн-форматі, взяли участь: Президент Харківського союзу страховиків Временко Л.В., Голова правління ПАТ СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Н.В., директор ПрАТ «СК «Мега-Гарант-Життя» Мікрюков А.М., Голова правління ТДВ «Міжнародна страхова компанія» Кірічко В.І., Директор ХОД ВАТ НАСК «Оранта» Тарасенко Д.В., Президент ПРАТ «Промислово -страхова компанія» Олійник І.Ю., Директор ХД ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» Стефаниць П.М., директор Бізнес-Центру Північно-Східного регіону ПАТ «Ідея банк» Атаманчук Л.П., директор відділення «ХОД роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ «Правексбанк» Маслов С.І., завідувач кафедри фінансів та кредиту ХНУБА к.т.н., професор Успаленко В.І., Гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Солодовнік О.О. та інші зацікавлені особи. Учасники зустрічі обговорили потреби сейкхолдерів у реалізації освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ключові тенденції розвитку ринку праці та фінансової системи, актуальні питання взаємодії різних груп стейкхолдерів у процесі реалізації освітньої програми. За результатами зустрічі розроблено пропозиції щодо внесення змін до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020/2021 навчальному році та визначено вектори подальшої співпраці у напрямку вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.        

Обговорення від 08.12.2020

08 грудня 2020 року відбулася зустріч випускників кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури з гарантом освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
У зустрічі, яка проходила в онлайн-форматі, взяли участь: Деркач К. (економіст з фінансової роботи ТОВ «ЕпіцентрК», випускниця 2019/2020 н.р.,), Мірошниченко Я. (бухгалтер, консультант з податкового обліку мережі ресторанів, випускниця 2018/2019 н.р.,), Немикіна Л. (бухгалтер ФОП Зеленова, випускниця 2017/2018 н.р.,), Чуприн Є. (аспірант кафедри фінансів та кредиту ХНУБА, випускник 2017/2018 н.р.,), Шафранова О. (бухгалтер ТОВ «Компанія «ТОРА», випускниця 2018/2019 н.р.,), Яско Р. (прораб ТОВ «Профінстал», випускник 2018/2019 н.р.,), завідувач кафедри фінансів та кредиту ХНУБА к.т.н., професор Успаленко В., Гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Солодовнік О. та інші зацікавлені особи.
Учасники зустрічі обговорили ключові тенденції розвитку ринку праці й детермінанти успішного працевлаштування, внесли пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу за даною спеціальністю, які буде враховано під час внесення змін до освітньої програми у 2020/2021 н.р. Присутні висловили побажання прийняти участь у створенні Спілки випускників ХНУБА. Було запропоновано провести зустріч випускників зі здобувачами вищої освіти, на якій випускники планують поділитися своїм досвідом та надати поради з набуття практичних та теоретичних навичок, що знадобляться при подальшому працевлаштуванні.

Силабуси

Анкетування здобувачів