ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" (бакалаври)

Опис освітньої програми

Освітня програмаФінанси, банківська справа та страхування
Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань07 Управління та адміністрування
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
КваліфікаціяБакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість програми3 роки 10 місяців
Кількість кредитів ЄКТС240
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 6 рівень;
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – перший цикл вищої освіти
Умови вступуНаявність повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Академічні права випускниківПродовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра фінансів та кредиту
Гарант ОПМарченко Ольга Василівна, доцент кафедри фінансів та кредиту, кандидат економічних наук, доцент

Робочі програми нормативних компонент

КодНазва компоненти
ОК1Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК2Історія України
ОК3Культура України
ОК4Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК5Філософія
ОК6Фізичне виховання*
ОК7Політекономія
ОК8Мікроекономіка
ОК9Макроекономіка
ОК10Вища математика
ОК11Теорія ймовірностей та математична статистика
ОК12Оптимізаційні методи та моделі у фінансах
ОК13Економетрика у фінансах
ОК14Економіка підприємства
ОК15Менеджмент
ОК16Маркетинг у банку
ОК17Гроші та кредит
ОК18Фінанси
ОК19Бухгалтерський облік
ОК20Економіка праці й соціально-трудові відносини
ОК21Статистика
ОК22Страхування
ОК23Безпека життєдіяльності
ОК24Банківська система
ОК25Бюджетна система
ОК26Податкова система
ОК27Страховий ринок
ОК28Фінанси підприємств
ОК29Фінансовий ринок
ОК30Економічний аналіз
ОК31Основи охорони праці
ОК32Фінансове право
ОК33Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОК34Грошові та валютні системи
ОК35Навчальна практика
ОК36Виробнича практика
ОК37Економічна практика
ОК38Стажування

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

Обговорення ОПП

 

Обговорення від 24.11.2020

24 листопада 2020 року відбулася зустріч зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що реалізується на кафедрі фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури. У зустрічі, яка проходила в онлайн-форматі, взяли участь: Президент Харківського союзу страховиків Временко Л.В., Голова правління ПАТ СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Н.В., директор ПрАТ «СК «Мега-Гарант-Життя» Мікрюков А.М., Голова правління ТДВ «Міжнародна страхова компанія» Кірічко В.І., Директор ХОД ВАТ НАСК «Оранта» Тарасенко Д.В., Президент ПРАТ «Промислово -страхова компанія» Олійник І.Ю., Директор ХД ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» Стефаниць П.М., директор Бізнес-Центру Північно-Східного регіону ПАТ «Ідея банк» Атаманчук Л.П., директор відділення «ХОД роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ «Правексбанк» Маслов С.І., завідувач кафедри фінансів та кредиту ХНУБА к.т.н., професор Успаленко В.І., Гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Солодовнік О.О. та інші зацікавлені особи. Учасники зустрічі обговорили потреби сейкхолдерів у реалізації освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ключові тенденції розвитку ринку праці та фінансової системи, актуальні питання взаємодії різних груп стейкхолдерів у процесі реалізації освітньої програми. За результатами зустрічі розроблено пропозиції щодо внесення змін до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020/2021 навчальному році та визначено вектори подальшої співпраці у напрямку вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.        

Обговорення від 08.12.2020

08 грудня 2020 року відбулася зустріч випускників кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури з гарантом освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
У зустрічі, яка проходила в онлайн-форматі, взяли участь: Деркач К. (економіст з фінансової роботи ТОВ «ЕпіцентрК», випускниця 2019/2020 н.р.,), Мірошниченко Я. (бухгалтер, консультант з податкового обліку мережі ресторанів, випускниця 2018/2019 н.р.,), Немикіна Л. (бухгалтер ФОП Зеленова, випускниця 2017/2018 н.р.,), Чуприн Є. (аспірант кафедри фінансів та кредиту ХНУБА, випускник 2017/2018 н.р.,), Шафранова О. (бухгалтер ТОВ «Компанія «ТОРА», випускниця 2018/2019 н.р.,), Яско Р. (прораб ТОВ «Профінстал», випускник 2018/2019 н.р.,), завідувач кафедри фінансів та кредиту ХНУБА к.т.н., професор Успаленко В., Гарант освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти д.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Солодовнік О. та інші зацікавлені особи.
Учасники зустрічі обговорили ключові тенденції розвитку ринку праці й детермінанти успішного працевлаштування, внесли пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу за даною спеціальністю, які буде враховано під час внесення змін до освітньої програми у 2020/2021 н.р. Присутні висловили побажання прийняти участь у створенні Спілки випускників ХНУБА. Було запропоновано провести зустріч випускників зі здобувачами вищої освіти, на якій випускники планують поділитися своїм досвідом та надати поради з набуття практичних та теоретичних навичок, що знадобляться при подальшому працевлаштуванні.

Обговорення від 15.11.2021

На платформі Zoom 15 листопада 2021 р. було проведено відкриту лекцію на тему: «Збалансована система показників як метод управління підприємством». Лектор – доцент кафедри статистики і економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Аксьонова Ірина Вікторівна. На лекції були присутні здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, а також викладачі кафедри фінансів та кредиту.

Під час доповіді лектор розкрила питання методологічних засад побудови збалансованої системи показників, системи моніторингу та формування обґрунтованих показників за перспективами збалансованої системи показників, а також проектування збалансованої системи показників для бізнес-структур.

Аксьонова І.В. навела приклади з практичної діяльності різних підприємств щодо їх місії та побудови ними реальних стратегічних карт, чим викликала серед здобувачів ще більшу зацікавленість. На всі поставлені запитання Аксьонова І.В. надала вичерпні відповіді.

Матеріал лекції буде корисним для здобувачів під час виконання курсових, розрахункових, дипломних робіт, а також в їх майбутній професійній діяльності.

 

 

 

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

Наказ ХНУБА №215 від 15 вересня 2017 року «Про затвердження керівників проєктних груп (гарантів освітніх програм)»

Наказ ХНУБА №268 від 12 жовтня 2018 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №293 від 20 листопада 2019 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №236 від 22 вересня 2020 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №302 від 18 листопада 2020 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №117 від 28 квітня 2016 року «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітніх програм)»

Наказ ХНУБА №246 від 01 жовтня 2019 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

Наказ ХНУБА №207 від 20 вересня 2021 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»

Наказ ХНУБА №208 від 20 вересня 2021 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»

 

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Контакти гаранта ОП

Марченко Ольга Василівна, доцент кафедри фінансів та кредиту, кандидат економічних наук, доцент

e-mail:  olha.marchenko@kstuca.kharkov.ua