ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" (магістри)

Опис освітньої програми

Освітня програмаФінанси, банківська справа та страхування
Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань07 Управління та адміністрування
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
КваліфікаціяМагістр з фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість програми1 рік 4 місяці
Кількість кредитів ЄКТС90
Рівень кваліфікаціїНаціональна рамка кваліфікації – 7 рівень
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл
Умови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра
Наявність освітнього ступеня магістра
Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Академічні права випускниківМожливість продовжити навчання за освітньою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Назва структурного підрозділу, відповідального за підготовку здобувачівКафедра фінансів та кредиту
Гарант ОПТохтамиш Тетяна Олександрівна, канд. екон. наук, доцент

Обговорення ОП

Обговорення від 24.11.2020

24 листопада 2020 року відбулася зустріч зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», яка реалізується на кафедрі фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури. У зустрічі прийняли участь: Президент Харківського союзу страховиків Временко Л.В., Голова правління ПАТ СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Н.В., директор ПрАТ “СК “Мега-Гарант-Життя” Мікрюков А.М., Голова правління ТДВ «Міжнародна страхова компанія» Кірічко В.І., Директор ХОД ВАТ НАСК «Оранта» Тарасенко Д.В., Президент ПРАТ “Промислово -страхова компанія” Олійник І.Ю., Директор ХД ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» Стефаниць П.М., директор Бізнес-Центру Північно-Східного регіону ПАТ «Ідея банк» Атаманчук Л.П., директор відділення «ХОД роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ «Правексбанк» Маслов С.І. та гарант освітньої програми Харківського національного університету будівництва та архітектури. Учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо внесенням змін до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2020/2021 навчальному році, а також висловили власні думками щодо можливостей подальшої співпраці у напрямку удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.        

Обговорення від 08.12.2020

08 грудня 2020 року відбулася зустріч випускників кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури з гарантом освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
У зустрічі прийняли участь: Деркач К. (економіст з фінансової роботи), Немикіна Л. (бухгалтер), Чуприн Є. (аспірант кафедри), Мірошниченко Я. (бухгалтер, консультант з податкового обліку), Яско Р. (прораб), Шафранова О. (бухгалтер) та гарант освітньої програми Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Випускники внесли пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу за даною спеціальністю, які буде враховано під час внесення змін до освітньої програми у 2020/2021 н.р. Присутні висловили побажання прийняти участь у створенні Спілки випускників ХНУБА. Було запропоновано провести зустріч випускників зі здобувачами вищої освіти, на якій випускники планують поділитися своїм досвідом та надати поради з набуття практичних та теоретичних навичок, що знадобляться при подальшому працевлаштуванні.

 

 

 

 

Протоколи засідань проєктної групи, групи забезпечення та робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП

Накази про призначення гаранта та керівника групи забезпечення ОП

  1. Наказ ХНУБА №117 від 28 квітня 2016 року «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітніх програм)»
  2. Наказ ХНУБА №215 від 15 вересня 2017 року «Про затвердження керівників проектних груп (гарантів освітніх програм)»
  3. Наказ ХНУБА №268 від 12 жовтня 2018 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»
  4. Наказ ХНУБА №293 від 20 листопада 2019 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»
  5. Наказ ХНУБА №246 від 01 жовтня 2019 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»
  6. Наказ ХНУБА №236 від 22 вересня 2020 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»
  7. Наказ ХНУБА №302 від 18 листопада 2020 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей»
  8. Наказ ХНУБА №207 від 20 вересня 2021 року «Про затвердження гарантів освітніх програм та складу робочих груп з розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм»
  9. Наказ ХНУБА №208 від 20 вересня 2021 року «Про затвердження керівників та складу груп забезпечення спеціальностей».

Контакти гаранта ОП

Тохтамиш Тетяна Олександрівна, доцент кафедри фінансів та кредиту, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: tokhtamysh.tatiana@kstuca.kharkov.ua