ОПП "Маркетинг" (бакалаври)

Обговорення ОПП

Обговорення від 24.11.2020

24 листопада 2020 року відбулася зустріч зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг», яка реалізується на кафедрі фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури.
У зустрічі прийняли участь: Президент Харківського союзу страховиків Временко Л.В., Голова правління ПАТ СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Н.В., директор ПрАТ “СК “Мега-Гарант-Життя” Мікрюков А.М., Голова правління ТДВ «Міжнародна страхова компанія» Кірічко В.І., Директор ХОД ВАТ НАСК «Оранта» Тарасенко Д.В., Президент ПРАТ “Промислово -страхова компанія” Олійник І.Ю., Директор ХД ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» Стефаниць П.М., директор Бізнес-Центру Північно-Східного регіону ПАТ «Ідея банк» Атаманчук Л.П., директор відділення «ХОД роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ «Правексбанк» Маслов С.І. та гарант освітньої програми «Маркетинг» Харківського національного університету будівництва та архітектури, к.е.н., доцент Шептуха О.М.
Учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо внесення змін до освітньої програми «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020/2021 навчальному році, а також висловили власні думки щодо можливостей подальшої співпраці у напрямку удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

 

 

 

Обговорення від 08.12.2020

08 грудня 2020 року відбулася зустріч випускників кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури з гарантом освітньої програми «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг».
У зустрічі прийняли участь: Деркач К. (економіст з фінансової роботи), Немикіна Л. (бухгалтер), Чуприн Є. (аспірант кафедри), Мірошниченко Я. (бухгалтер, консультант з податкового обліку), Яско Р. (прораб), Шафранова О. (бухгалтер) та гарант освітньої програми спеціальності 075 «Маркетинг» Харківського національного університету будівництва та архітектури, к.е.н., доц. Шептуха О.М.
Випускники внесли пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу за даною спеціальністю, які буде враховано під час внесення змін до освітньої програми у 2020/2021 н.р. Присутні висловили побажання прийняти участь у створенні Асоціації випускників ХНУБА. Було запропоновано провести зустріч випускників зі здобувачами вищої освіти, на якій вони планують поділитися своїм досвідом та надати поради з набуття практичних та теоретичних навичок, що знадобляться при подальшому працевлаштуванні.

Силабуси

Анкетування здобувачів