ОПП "Облік та оподаткування" (бакалаври)

Обговорення ОПП

Обговорення від 24.11.2020

24 листопада 2020 року відбулася зустріч зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка реалізується на кафедрі фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури.
У зустрічі прийняли участь: Президент Харківського союзу страховиків Временко Л.В., Голова правління ПАТ СК «МЕГА-ГАРАНТ» Погорєлова Н.В., директор ПрАТ “СК “Мега-Гарант-Життя” Мікрюков А.М., Голова правління ТДВ «Міжнародна страхова компанія» Кірічко В.І., Директор ХОД ВАТ НАСК «Оранта» Тарасенко Д.В., Президент ПРАТ “Промислово -страхова компанія” Олійник І.Ю., Директор ХД ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ Страхування» Стефаниць П.М., директор Бізнес-Центру Північно-Східного регіону ПАТ «Ідея банк» Атаманчук Л.П., директор відділення «ХОД роздрібного північного регіонального центру ПАТ КБ «Правексбанк» Маслов С.І. та гарант освітньої програми Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Учасники зустрічі обговорили пропозиції щодо внесенням змін до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2020/2021 навчальному році, а також висловили власні думками щодо можливостей подальшої співпраці у напрямку удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

     

Обговорення від 08.12.2020

08 грудня 2020 року відбулася зустріч випускників кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури з гарантом освітньої програми «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
У зустрічі прийняли участь: Деркач К. (економіст з фінансової роботи), Немикіна Л. (бухгалтер), Чуприн Є. (аспірант кафедри), Мірошниченко Я. (бухгалтер, консультант з податкового обліку), Яско Р. (прораб), Шафранова О. (бухгалтер) та гарант освітньої програми Харківського національного університету будівництва та архітектури.
Випускники внесли пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу за даною спеціальністю, які буде враховано під час внесення змін до освітньої програми у 2020/2021 н.р. Присутні висловили побажання прийняти участь у створенні Спілки випускників ХНУБА. Було запропоновано провести зустріч випускників зі здобувачами вищої освіти, на якій випускники планують поділитися своїм досвідом та надати поради з набуття практичних та теоретичних навичок, що знадобляться при подальшому працевлаштуванні.

Силабуси