Підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії

Підготовка кадрів в галузі будівництва і архітектури для закордонних країн університет почав ще в 1950 році, але масова підготовка іноземних студентів ведеться з 1971 року. Цю підготовку здійснює відомий у своїй галузі професорсько-викладатський склад, який має свої наукові школи і завоював заслужений авторитет у науковому світі. Більшість викладачів мають високі державні нагороди.

Навчаючись в університеті, іноземні громадяни одночасно отримують можливість знайомитись з культурою і мистецтвом українського народу, відвідувати живописні культурні центри України,  здійснювати багато екскурсійних поїдок, займатися різноманітними видами спорту.

За роки своєї роботи університет підготовив  понад 3000 висококваліфікованих сучасних спеціалістів для більш ніж 80-ти країн світу, більшість з  яких займають провідні посади у своїй галузі.

В наш час університет здійснює підготовку іноземних громадян а контрактній основі для отримання ступеня бакалавра, магістра і освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Вартість навчання в залежності від спеціальності, ступеня і форми навчання надається

Вартість навчання

Підготовка за ступенем вищої освіти Доктор Філософії в аспірантурі університету за денною(очною) та заочною формою триває 4 роки, вартість навчання−2800 USD$.

Університет має два студентських гуртожитку.

Вартість проживання в гуртожитку за один рік складає приблизно 350 USD.

ДОКУМЕНТІ ДЛЯ ВСТУПУ НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ:

  1. Оригінал і копія документа про попередню освіту;
  2. Оригінал і копія документа (додаток до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін.
  3. Копія паспортного документа;
  4. Поліс медичного страхування;
  5. 12 фото розміром 30 х 40 мм;

Документи в пунктах 1-2 мають бути офіційно засвідчені у спосіб, прийнятний в країні видачі документів.

Умовою зарахування іноземця на навчання для отримання відповідного освітнього ступеня є володіння українською, російською або англійською мовою на рівні, достатньому для засвоєння учбового матеріалу, який підтверджується на вступних іспитах.