Санітарно-технічний факультет

Санітарно-технічний факультет

Санітарно-технічний факультет -це великий, ефективно функціонуючий і динамічно розвиваючийся колектив, який забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації в галузях будівництва, теплоенергетики, теплогазопостачання, водопостачання, водної інженерії та водних технологій і, нерозривно з ними пов’язаною, екологією та охороною довкілля. Величезний потенціал факультету є надійною базою з європейською моделлю освіти для адекватної відповіді на виклики сучасності.

Загальна інформація про Санітарно-технічний факультет

Санітарно-технічний факультет було створено у 1930 році під час заснування Харківського інженерно-будівельного інституту (зараз -Харківський національний університет будівництва та архітектури). Спочатку факультет здійснював підготовку за двома спеціальностями «Опалення і вентиляція» та «Водопостачання і каналізація». Сьогодні ж факультет є потужним навчально-науковим комплексом, що налічує шість кафедр спеціального, фундаментального та гуманітарного профілю на яких плідно працюють визнані вчені, які розвивають існуючі наукові напрямки та створюють нові.

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Теплоенергетика», «Екологія». Студенти мають змогу отримати освітньо-кваліфікаційний рівень як бакалавра, так і магістра за кожною зі спеціальностей. За бажанням випускники факультету мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Організація навчально-виховного процесу на санітарно-технічному факультеті постійного вдосконалюється. Факультет постійно знаходиться у пошуку і приведенні в дію нових, більш ефективних, форм навчання та виховання студентів, відпрацьовує нові методики.

Студентське життя – це не тільки навчання, тому на санітарно-технічному факультеті для студентів забезпечені сприятливі умови для відпочинку, занять фізичною культурою та спортом і творчої самореалізації. Спортивні та художні колективи факультету завжди посідають почесні місця на університетських та міжвузівських конкурсах. Всі іногородні студенти СТФ мають можливість бути забезпечені житлом. Факультет має студентський гуртожиток, де існують нормальні умови для навчання  та відпочинку.

У сучасних умовах зростання споживання енергоресурсів і непростої екологічної обстановки спеціальності нашого факультету стали не просто актуальними, а життєво необхідними для сучасної цивілізації. Наші спеціальності ‑ це ті галузі, які постійно вимагають припливу молодих, енергійних і кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні, але цікаві і актуальні задачі. Без наших випускників неможливе життя як великого міста, так і невеликого селища. Якісна освіта, високий науково-педагогічний потенціал і дбайливе ставлення до студентів і випускників ‑ ось основи тієї багаторічної високої репутації, якою пишається колектив факультету.

Перелік кафедр

Санітарно-технічний факультет налічує в собі шість кафедр:

  • Теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енерго ресурсів (випуск бакалаврів/магістрів за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція») та «Теплоенергетика»);
  • Водопостачання, каналізації і гідравліки (випуск бакалаврів/магістрів за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Водопостачання та водовідведення») та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»);
  • Безпеки життєдіяльності та інженерної екології (випуск бакалаврів/магістрів за спеціальністю «Екологія»);
  • Вищої математики;
  • Фізики;
  • Української мови та мовної підготовки іноземних громадян.

Перелік спеціальностей

Факультет готує фахівців за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр зі спеціальностей:

  • 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації «Теплогазопостачання та вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення»);
  • 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
  • 144 «Теплоенергетика»
  • 101 «Екологія»

Адміністрація та співробітники Санітарно-технічного факультету

Шилін Віктор Володимирович
Шилін Віктор Володимирович
Декан санітарно-технічного факультету
Стасенко Олександр Миколайович
Стасенко Олександр Миколайович
заступник декана санітарно-технічного факультету

Контактна інформація:

Адреса:      61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кімната 38.
E-mail:       stf.dekanat@gmail.com
Телефон:   (057)700-12-03