Психологічна служба

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури відповідно до наказів №88 від 05.03.2010, №53 від 15.02.2011, №51 від 09.02.2012, № 314 від 4 грудня 2018 р. діє психологічна служба, яка забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів вищої освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань університету.

У своїй діяльності психологічна служба університету керується статтею 76 Закону України «Про освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказом МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про поліпшення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації », наказом МОН України від 22.05.2018 № 509 «Положення про психологічну службу в системі освіти України», Положенням про «Психологічну службу», додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1 / 9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби в системі освіти на 2019-2020 навчальний рік» та інші.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам  процесу здобуття освіти у відповідності з метою та завданнями ХНУБА.

Основні завдання психологічної служби ХНУБА:

• надання психологічної допомоги здобувачам освіти та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
• формування у здобувачів освіти та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
• психологічна просвіта: ознайомлення здобувачів освіти та викладачів з основами психології, формування потреб у психологічних знаннях;
• вивчення психологічних труднощів здобувачів освіти ХНУБА та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
• сприяння особистісному та професійному розвитку здобувачів освіти.

Напрямки діяльності психологічної служби ХНУБА:

1 Психодіагностична робота
2 Консультативна робота
3 Корекційно-відновлювальна та розвивальна роботи
4 Психологічна просвіта
5 Організаційно-методична робота

Адреса психологічної служби ХНУБА:

м. Харків, вул. Алчевських, буд. 48 Б, ауд. 345
e-mail: khnuba.ukrmova@gmail.com