Психологічна служба

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури відповідно до наказів №88 від 05.03.2010, №53 від 15.02.2011, №51 від 09.02.2012, № 314 від 4 грудня 2018 р. діє психологічна служба, яка забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів вищої освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань університету.

У своїй діяльності психологічна служба університету керується статтею 76 Закону України «Про освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказом МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про поліпшення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації », наказом МОН України від 22.05.2018 № 509 «Положення про психологічну службу в системі освіти України», Положенням про «Психологічну службу», додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1 / 9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби в системі освіти на 2019-2020 навчальний рік» та інші.

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам  процесу здобуття освіти у відповідності з метою та завданнями ХНУБА.

Основні завдання психологічної служби ХНУБА:

• надання психологічної допомоги здобувачам освіти та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;

• формування у здобувачів освіти та співробітників університету високого рівня психологічної культури;

• психологічна просвіта: ознайомлення здобувачів освіти та викладачів з основами психології, формування потреб у психологічних знаннях;

• вивчення психологічних труднощів здобувачів освіти ХНУБА та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;

• сприяння особистісному та професійному розвитку здобувачів освіти.

Напрямки діяльності психологічної служби ХНУБА:

1 Психодіагностична робота

2 Консультативна робота

3 Корекційно-відновлювальна та розвивальна роботи

4 Психологічна просвіта

5 Організаційно-методична робота

 

Адреса психологічної служби ХНУБА:

м. Харків, вул. Алчевських, буд. 48 Б, ауд. 345

телефон: 093-406-41-03.

e-mail: dytiuk.svetlana@kstuca.kharkov.ua

 

Результати опитування здобувачів освіти щодо труднощів під час дистанційного навчання

Аналіз результатів анкетування щодо виявлення труднощів, які виникають під час навчання в дистанційному форматі

В грудні 2020 року в нашому університеті було проведено анкетування, метою якого було виявлення труднощів, які виникають у здобувачів  під час онлайн навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій. Усвідомлюючи факт багатоаспектності процесу навчання здобувачів ЗВО  у дистанційному форматі, нам було важливо  визначити соціально-психологічний  стан здобувачів та проблеми, що виникають у них під час дистанційного навчання. Для реалізації нашого дослідження ми розробили анкету, використовуючи Google Forms. Анкета поширювалася через електронну пошту. У дослідженні взяли участь 271 здобувачів нашого університету. За результатами анкетування з’ясувалося, що у здобувачів виникали проблеми у зв’язку з переходом на онлайн навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій. Були названі такі причини:

  • вхід на освітні платформи для роботи на лекціях або практичних заняттях у 28% здобувачів;
  • проблеми з Інтернетом у 48,1% здобувачів;
  • відсутність комп’ютера або ноутбука у 14% здобувачів.

Під час виникнення проблем у навчанні зверталися за допомогою:

  • до одногрупників ‒ 81,3% здобувачів;
  • до викладача дисципліни ‒ 74,8% здобувачів;
  • до куратора групи ‒ 22,4% здобувачів.

При цьому 83,2% здобувачів уважають, що викладачі університету під час навчання в дистанційному форматі готові прийти студенту на допомогу; 71,9% здобувачів вважають, що викладачі  розуміють проблеми своїх студентів; 14%  здобувачів зазначають, що викладачі  виявляють грубість, ображають гідність студента; 17,8% здобувачів зауважують, що викладачі  необґрунтовано занижують оцінки. Аналіз психо-емоційного стану здобувачів під час карантинних обмежень засвідчив, що під час карантину здобувачі відчували такі емоції: 53,3% ‒ відчували нудьгу, 49,5% ‒ смуток; 45,3% ‒ гнів; 52,8% ‒ розгубленість; 43,9% ‒ тривогу; 44,9% ‒ апатію. На лекційних онлайн заняттях 77,1% здобувачів відчували себе впевнено й комфортно. На практичних онлайн заняттях відчували себе впевнено і комфортно  65% здобувачів. 66,4% здобувачів зауважили, що їм була потрібна допомога та додаткові консультації викладачів.

Аналізуючи отримані результати, важливо приділяти увагу вирішенню таких завдань: технічна готовність здобувачів до навчання в дистанційному форматі, а саме ‒ вивчення питання технічної готовності здобувача (наявність ПК, камери, мікрофона, інтернету); допомога здобувачам в усуненні труднощів, що виникають під час використання того чи іншого інформаційного ресурсу під час онлайн спілкування. Іншим важливим завданням, що вимагає особливої уваги, є посилення ролі викладачів і кураторів груп. Викладач, який працює з конкретною групою в рамках своєї дисципліни, повинен бути готовий не тільки до того, щоб забезпечити електронну взаємодію з кожним студентом групи,  але і вплинути на урівноваження соціально-психологічного стану кожного здобувача (пояснити свої вимоги, заспокоїти, підбадьорити). Особлива роль в цьому процесі відводиться куратору групи. Саме він повинен перебувати в режимі постійної взаємодії зі своїми студентами: це і соціальні мережі, і кураторські години онлайн, телефонний зв’язок і ін. Ці заходи дозволять здобувачам компенсувати дефіцит очного спілкування, відчути підтримку з боку викладацького складу ЗВО, а також, що дуже важливо, зняти рівень їх соціальної напруженості, мінімізувати їх страхи, вплинути на формування або відновлення комфортного психо-емоційного стану.

Результати моніторингу щодо будь-яких проявів насильства в університеті

 

Телефони «гарячих ліній», що працюють анонімно:

Урядова «гаряча лінія» для осіб, постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей 15-47;

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 0800 500-335 (безкоштовно зі стаціонарного телефону) або 116123 (безкоштовно з мобільного телефону);

Національна дитяча «гаряча лінія»0800 500-225 (безкоштовно зі стаціонарного телефону) або 116111 (безкоштовно з мобільного телефону);

Національна «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні – 0800 505-501 (безкоштовно зі стаціонарного телефону) або 527(безкоштовно з мобільного телефону).