Стартап-центр «New Development» в ХНУБА

Стартап-центр «New Development» в ХНУБА

Стартап-центр створено в межах проекту Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES. Стартап-центр створено з метою підтримки наукових розробок і бізнес-ідей студентів, аспірантів, молодих вчених і науковців ХНУБА, створення об’єднаних груп для вирішення актуальних науково-практичних питань, формування підприємницьких здібностей у науковців. Мета діяльності Стартап-центру:

 • запровадження в університеті інформаційної, організаційної, навчальної та технічно-програмної підтримки студентів та викладачів, які прагнуть впроваджувати інноваційні ідеї;
 • сприяння особам, які навчаються та впроваджують проекти, у розвитку економічного мислення, комунікативних і лідерських якостей, навичок менеджменту, бізнесової діяльності;
 • підтримка та розвиток партнерства з представниками бізнесу, сприяння зростанню відповідної бізнес-активності в ХНУБА та регіоні.

Діяльність Стартап-центру базується на використанні міжнародного академічного та професійного досвіду, як інструменту здійснення інноваційних ідей і технологій, та поширює надбання міжнародного партнерства ХНУБА, зокрема за проектом програми ЄС TEMPUS Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES, що спрямований на покращення інноваційної політики та підприємницької діяльності в країнах-партнерах через удосконалення творчої діяльності, конкурентоспроможності та можливості працевлаштування випускників закладів вищої освіти, а також створення міжвузівських стартап-центрів і мереж співпраці з використанням міжнародного академічного і професійного досвіду для реалізації інноваційних ідей і технологій. Основні завдання та функції Стартап-центру:

 • залучення фахівців та викладачів університету, представників бізнесу, впливових громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву студентів, аспірантів, молодих вчених та науковців ХНУБА у сфері розробки стартап-проектів;
 • пошук можливостей створення сумісних з бізнесом в будівельній та ін. сферах навчальних, науково-методичних й інформаційних центрів, надання консультацій з доступу до навчальних матеріалів і програмного забезпечення;
 • надавання технічних та навчально-методичних ресурсів для спільної роботи стартап-команд, освоєння навичок ведення та розвитку бізнесу;
 • проведення навчання основам підприємництва, грантрайтингу, управління інноваційними проектами, сучасним бізнес-компетентностями;
 • підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проектів університету з залученням викладачів і здобувачів вищої освіти;
 • формування банку ідей та бізнес-планів від ХНУБА та банку потреб від потенційних інвесторів;
 • створення умов для виконання кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, а також наукових розробок і надання рекомендацій щодо їх реалізації;
 • забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на університетському, регіональному та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проектів, навчальних заходів тощо.

Контактна інформація

Адреса: вул. Сумська, 40:  ауд. 433 Телефон: (050) 534-68-15 E-mail: miroslava.valya@gmail.com https://t.me/New_development