Профком Співробітників університету

Соціальність держави в значному ступені визначається результативністю діяльності найпоширенішого в Україні громадського об’єднання – профспілок. На теперішній час наша профспілка – профспілка працівників освіти і науки України – це впливова в Україні громадська організація, яка об’єднує у своїх рядах біля двох мільйонів працівників освіти та студентів. У структурі Профспілки 29300 первинних профспілкових організацій, в тому числі понад 330 первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів I – IV рівня акредитації. Харківська обласна профспілка працівників освіти і науки, на чолі з головою обласного комітету Дулуб Лідією Миколаєвною, у свою чергу – найбільша профспілкова організація Харківської області. До її складу входить 177 119 членів у складі 1531 первинних профспілкових організацій.

Не останнє місце у ланці профспілкових організацій Харкова займає первинна профспілкова організація нашого університету, що налічує майже 5000 її членів (з них близько 1000 осіб – співробітники). У складі профспілкового комітету налічується 19 осіб (з них 5 студентів). Наша організація нараховує 7 профбюро співробітників та 5 студентських, 52 профспілкові групи співробітників і 200 студентськіх профгруп.
Початок історії профспілки нашого університету збігається з утворенням нашого університету, тому з першого складу профкому на чолі з головою Черкашіним І.П. та по теперішній час профспілковий пульс б’ється у одному ритмі з університетом, усі радощі та скорботи, проблеми та перемоги є спільним здобутком усього колективу. Кожен склад профкому на чолі з головою метою своєї роботи вважав розвиток і збільшення позицій університету на зовнішньому рівні і збереження тих традицій, які заставлялися попередніми поколіннями протягом десятиліть.
Варто сказати про те, що наша профспілкова родина зростала постійно, але значно виріс кількісний склад членів профспілки в університеті за останні п’ять років, що в першу чергу пов’язане зі збільшенням контингенту студентів. Так за період 1999-2005 року кількість студентських профгруп в університеті збільшилося на 24, а членів профспілки – більш ніж на 1000 чоловік.
Важко було зберегти склад профспілки на початку незалежності держави, у роки відсутності надійного фінансування, зниження мотивації профсоюзного членства, часткової втрати зв’язку як між керівними органами та профспілками, так і між профкомами та членами профспілки.
Зараз сітуація частково покращена, тому, що за роки діяльності профспілок незалежної України прийнято ряд основоположних законів України, які регулюють їх функціонування. Серед них: статті 36 та 44 Конституції України, Кодекс законів про працю, закони України “Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності”, “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про охорону праці”, “Про зайнятість населення” та інші. Вони містять понад 50 норм, що визначають права профспілкових організацій та їх комітетів щодо участі в розгляді, узгодженні та прийнятті рішень з питань соціально-трудових відносин. Свою захисну функцію профспілки також здійснюють через своїх представників у Верховній Раді України, шляхом надання адвокатського захисту в судах і комісіях з трудових спорів, що утворюються на підприємствах.
Зараз у нашій країні основою відносин з виконавчою владою і власниками визначено укладання Генеральної, галузевих і регіональних угод, а з роботодавцями на виробничому рівні – колективних договорів. Зазвичай, колективні договори і угоди охоплюють весь спектр трудових і соціально-економічних відносин: виробничу діяльність, зайнятість, оплату праці, режим праці і відпочинку, охорону праці, соціально-побутові умови тощо. А тому їх виконання сприяє економічному зростанню і соціальному захистові працівників та членів їх родин.
Колективна угода між адміністрацією та колективом нашого університету з самого початку її впровадження здійснюється через посередництво профспілкового комітету. Щорічні звіти адміністрації та профкому та періодичний перегляд складу та положень колективної угоди затверджують що шляхом сумісної дії нам вдається на гідному рівні регулювати сферу трудових і соціально-економічних відносин та забезпечувати правову підставу нашої діяльності.
Можна сказати, що діяльність усіх сьоми комісій профкому у той чи іншій мірі підкоряється саме виконаннню та поширенню дії нашої колективної угоди.
Органом, що упорядковує та скеровує роботу первинної профспілкової організації є організаційно-масова комісія. Щорічно комісією проводиться активна робота по підготовці і затвердженні планів роботи профкому на весь період та відповідних звітів.
За положеннями розділу з охорони праці та здоров’я працює комісія з охорони праці. Для підготовки проектів угоди з охорони праці збираються заявки всіх кафедр і підрозділів із відповідними, так само комісія бере участь у підготовці документа, що стосується функціонування приміщень вузу в осінньо-зимовий період, розділів та положень колективної угоди стосовно умов праці співробітників. Комісія з охорони праці разом з інженером по охороні праці виконує періодичну перевірку підрозділів університету на відповідність приміщень пожежної безпеки.
Основний напрямок своєї діяльності комісія з рішення соціально-економічних питань пов’язує з підготовкою, розробкою, узгодженням, затвердженням колективної угоди і здійсненням контролю за виконанням всіх його пунктів. Також ця структура працює під час вирішення будь-яких суперечливих моментів між працівниками та адміністрацією, але за поточний період серйозних трудових суперечок не виникало.

Підтримка та розвиток культурного життя університету здійснюється здійснюється культурно-масовою комісією що приймає особисту участь у більшості заходів, а саме: дитячі новорічні ранки, концерти, присвячені жіночому міжнародному дню 8 березня, свята, присвячені 9 травня, усілякі виставки, семінари і т.д. Ця робота не обходить і студентську молодь та незважаючи на недостатню досвідченість, складність поєднання навчального процесу зі своїм захопленням наше студентство показує високий професіоналізм своїх виступів і визнання не тільки в рідному вузі, але і на міському рівні.
Відповідно до державної програми молодь нашого університету при сприянні і підтримці з боку профкому і адміністрації вузу активно бере участь у русі будівельних загонів. Комісією профкому по роботі з дітьми здійснюється підтримку молодих родин університету, виконується облік дітей співробітників і студентів. Комісія бере активну участь у підготовці і проведенні дитячих свят, особлива увага приділяється „родинним” новорічним святам, під час яких здійснюються новорічні вистави, роздаються солодкі дарунки та сувеніри для усіх дітей та сиріт. Щорічно, завдяки допомозі ректора університету Болотських М.С. і голові обкому нашої профспілки Дулуб Л.М. університетом виділяються кошти на дитячі сувеніри, здобуваються квитки в оперний театр і інші культурні установи.
Під особливим контролем у профспілковому комітеті завжди перебувають студенти-сироти, їм щорічно виділяється матеріальна допомога, новорічні подарунки, вони одержують безкоштовні путівки, беруть участь у різних заходах міського і обласного рівня. Не без уваги з боку профспілкового комітету і студентські родини.

Значна робота проводиться спортивно-масовою комісією по проведенню на належному рівні традиційних спартакіад «Здоров’я». На ці заходи профкомом постійно закуповувалися призи, які врочисто вручалися переможцям. Надавав профком допомогу комісії в підготовці спортивних стендів, підписці спортивних газет, придбанні грамот і т.д. У середньому за рік проводиться нашим спортклубом, не без участі профкому, більш 60 різних спортивних заходів як в університеті, так і за його межами, практично щорічно наші студенти стають чемпіонами і призерами спартакиад вузів Харківщини. У майбутніх планах роботи профспілки нашого університету планується в роботі спиратися на принцип, що укладається в неприйнятті якого б то не було заперечення, тиску, а в надані переваги творенню, забезпеченню соціального захисту трудящих. Перевага співробітництва над конфронтацією повинна з’явитися основним принципом для побудови профспілкової діяльності, а захист соціально-економічних прав, спрямований на конкретних членів профспілки – метою наступного часу.